Skade eller risiko – er du blevet udsat for det?

Det sker desværre nogle gange, at en patient bliver udsat for risiko eller direkte skade. I fagsprog kalder vi det for en 'utilsigtet hændelse'. Det har stor betydning for os, at du fortæller os om en sådan oplevelse, så vi kan minimere, at det sker igen. Læs her hvordan.

Vi kalder det en utilsigtet hændelse

Hver dag bliver mange mennesker undersøgt og behandlet i vores sundhedsvæsen. Som oftest går alt, som det skal. Men nogle gange sker der alligevel noget, som ikke burde være sket. Det kalder vi for en 'utilsigtet hændelse'.

Det kan fx være, at du har været udsat for en unødvendig risiko eller direkte skade i forbindelse med din undersøgelse eller behandling. Fx en henvisning der ikke nåede frem, forkert medicin, apparatur der gik i stykker, misforståelser eller mangel på information.

Vi kalder hændelsen for utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. De vil allerhelst være hændelsen foruden.

Sådan rapporterer du

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse, der er sket på hospital, i plejebolig, i hjemmepleje, hos den praktiserende læge eller et helt andet sted inden for sundhedsvæsenet.

Rapporter en utilsigtet hændelse ved at udfylde et skema på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Vigtigt, at vi får kendskab til utilsigtede hændelser

Hvad sker der med din rapport?

Din rapportering vil blive sendt til det sted, hvor hændelsen skete. Her vil den blive analyseret for at finde ud af, hvordan vi kan undgå, at noget lignende sker for andre. Herefter bliver rapporteringen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet. 

Hvis du har opgivet dine kontaktoplysninger, kan du blive kontaktet af en sagsbehandler. Men det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet. Under alle omstændigheder vil rapporteringen blive brugt til læring, som vil komme andre patienter til gode.

Styrelsen for Patientsikkerheds video "Hjælp os til at blive endnu bedre" om utilsigtede hændelser (1:38)

Redaktør