Patientvejlederen er til for dig

Alle hospitaler har patientvejledere, der alene har til opgave at hjælpe dig som patient. Læs her hvad patientvejledere kan hjælpe dig med, og hvordan du kontakter hende/ham.

Patientvejlederen er en uvildig person

Personalet er normalt de nærmeste til at hjælpe, vejlede og besvare spørgsmål, men har du som patient eller pårørende brug for at tale med en uvildig person, kan du altid henvende dig til patientvejlederen på hospitalet. Du kan henvende dig både før, under og efter din kontakt med sundhedsvæsenet – og du kan også gøre det anonymt. 

Louise Gudmand er patientvejleder og fortæller her om, hvad en patientvejleder kan hjælpe dig med, og hvordan du kontakter dem.

Sådan kontakter du patientvejlederen

Du kan ringe eller maile til patientvejlederen på det hospital, hvor dit undersøgelses- eller behandlingsforløb finder sted. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til patientvejlederen på det hospital, du er tilknyttet, kan du kontakte enhver af Region Hovedstadens andre patientvejledere.

Se oversigt over patientvejledere i Region Hovedstaden

Patientvejlederen kan:  

  • give dig generel information om sundhedsvæsenet 
  • informere og vejlede om dine rettigheder som patient (fx frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg)
  • give information om reglerne om maksimale ventetider for livstruende sygdomme
  • hjælpe med at udrede misforståelser mellem dig og sundhedsvæsenet 
  • informere og vejlede om de muligheder, du har for at klage, søge erstatning og indrapportere utilsigtede hændelser
  • hjælpe med at udforme og videresende skriftlige klager og anmelde et erstatningskrav
  • informere og vejlede om reglerne for transport og transporttilskud 
  • informere og vejlede om reglerne for behandling i udlandet, herunder EU-reglerne

På grund af tavshedspligt kan patientvejlederen kun inddrage afdelinger eller andre, hvis det sker efter aftale med dig.

Redaktør