​​​​​

Tolk - rettigheder og pris

Du kan få stillet en tolk til rådighed, hvis det er nødvendigt for din undersøgelse eller behandling. Læs her, hvornår det er gratis, og hvornår du skal betale et gebyr.

Formålet er, at du forstår, hvad der skal ske

Som patient er det helt afgørende, at du ved, hvad du fejler, og hvilke undersøgelser og behandlinger du skal gennemgå.

Det er lægen, der har ansvar for, at du som patient forstår, hvad du fejler, og hvordan dit undersøgelses- og behandlingsforløb ser ud. Derfor er det lægen, der vurderer, om det er nødvendigt at bruge en tolk. Du kan således ikke nægte at få en tolk, hvis lægen vurderer, det er nødvendigt.

Hvornår har du ret til tolkebistand? ​

Du har ret til tolkebistand, hvis du har brug for tolk, når du er til undersøgelse eller behandling:

 • på hospital
 • hos praktiserende læge med ydernummer
 • hos speciallæge med ydernummer

Hvornår er det gratis at få tolkebistand?

Der er gratis at få en tolk i forbindelse med undersøgelse og behandling, hvis:

 • du har haft bopæl (samlet registrering i CPR) i Danmark i samlet set mindre end 3 år
 • du som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at lære og bruge dansk som sprog
 • du er et barn, der møder frem til behandling uden dine forældre er med
 • du er forælder, der i forbindelse med behandling af et barn, har behov for tolkebistand
 • du er fra det tyske mindretal i Danmark, og har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog
 • du er grønlandsk eller færøsk patient

For at det er gratis at have en tolk på grund af manglende danskkundskaber, skal du have en lægelig udtalelse eller erklæring fra lægen. Det er regionen, der skal betale for den.

Hvis du selv har fået lavet en lægeerklæring om, at du skal fritages gebyret, skal du sende den til os med digital post. Hvis du har betalt for lægeerklæringen, kan du sende en kopi af kvitteringen og/eller regningen for lægeerklæringen med digital post. Derefter vil vi tage stilling til, om du skal have refunderet beløbet for lægeerklæringen tilbage. Hvis du skal have pengene retur, indbetaler vi beløbet på din Nemkonto.

Send lægeerklæring eller kopi af betaling for lægeerklæring med sikker digital post via borger.dk

Tolkning på flere måder

Tolkning kan foregå ved at:

 • en tolk deltager ved samtalen (fremmødetolkning)
 • tolkning over telefon eller via videoprogram på computer (video/teletolkning)​

Hvornår skal du betale for tolkebistand?

Gebyret opkræves for:

 • hver indlæggelse på sygehus
 • hvert ambulant besøg på sygehus
 • hver konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge

Hvad koster det at få tolkebistand?

Der er forskellige takster for gebyr på tolkning:

 • video-/teletolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 191 kr.
 • fremmødetolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 334 kr.
 • video-/teletolkning ved indlæggelse på sygehus: 957 kr.
 • fremmødetolkning ved indlæggelse på sygehus: 1.675 kr

Hvis du som patient fravælger den tolk, som regionen har anvist, og medbringer en tolk efter eget valg, skal du selv betale den fulde udgift til tolken. Det gælder uanset, hvor længe du har haft bopæl i Danmark og uanset, om du ville være berettiget til gratis tolkebistand eller tolkebistand mod betaling af gebyr.

Spørgsmål til gebyr

Hvis du har fået tilsendt et gebyr for tolkning og har spørgsmål til det, skal du kontakte regionen på telefonnummer 38 66 60 07. Mandag -fredag mellem 9.00 - 11.00 (tast 1 og derefter tast 3).

Klage over gebyr på tolk

Har du fået et gebyr på tolk, som du ikke er enig i, kan du klage over afgørelsen til Styrelsen for Patientklager.

Klag over gebyr på tolk på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside 

Folder om tolkegebyr på flere sprog

Informationen om ​tolkegebyr på dansk, engelsk, arabisk, farsi, bosnisk/serbisk/kroatisk, urdu, somalisk, polsk og tyrkisk

Læs Information om tolkegebyr​​

Redaktør