Akut sygdom i udlandet - undersøgelse og behandling

Hvis du bliver akut syg uden for landets grænser, og du skal undersøges eller behandles, afhænger refusionen af dine udgifter blandt andet af i hvilket land, du opholder dig.

Flere muligheder for behandling og refusion

Der er flere muligheder for at få akut undersøgelse og behandling i udlandet og få dækket dine eventuelle udgifter.

Det blå EU sygesikringskort

Det blå EU sygesikringskort giver dig som udgangspunkt ret til gratis undersøgelse og behandling i det offentlige behandlingssystem i alle EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Se liste over EU-lande

Du har ret til gratis tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling og medicin fra offentlige behandlingssteder. Men du skal være opmærksom på, at du alligevel kan risikere at skulle betale en vis del selv, hvis borgere i det land du opholder dig i, også skal betale i en tilsvarende situation.

Har du fået akut behandling på et offentligt behandlingssted, og har du fået en regning på mere end det, du selv har betalt, kan du søge refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Søg refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere om det blå sygesikringskort hos Styrelsen for Patientsikkerhed ​

De danske regler i EU/EØS 

Har du ikke har kunne benytte det blå EU sygesikringskort som betaling for undersøgelse og behandling på et privat behandlingssted i et EU/EØS-land, kan du søge om refusion hos os i Region Hovedstaden. (Schweiz er dog ikke omfattet af denne aftale.) Her søger du efter nogle andre regler.

Vi refunderer dine udgifter til akut undersøgelse og behandling i EU/EØS med det beløb, som behandlingen koster i Danmark (DRG- takster). Det kan betyde, at det, du får tilbage fra os (refusionen), bliver mindre end dine udgifter. Du kan heller ikke få mere i refusion, end den pris du har betalt for behandlingen i udlandet.

Læs hvordan du søger om refusion

Du får mulighed for at krydse af, om du vil søge begge steder. I så fald vil vi finde den måde, hvor du opnår den største refusion.​

Søg om refusion ved at følge​ instrukserne og udfyld ansøgningsskemaet​

Lande uden for EU/EØS kræver altid en privat rejseforsikring

Når du rejser til lande uden for EU/EØS, er en privat rejseforsikring din eneste mulighed for at få dækket dine udgifter, hvis du bliver syg på rejsen. Hverken reglerne om det blå EU sygesikringskort eller de danske regler dækker udgifter til lægeordineret hjemtransport eller hjemtransport ved død. Det er derfor altid en god idé at tegne en privat rejseforsikring.

En rejseforsikring dækker kun, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade under rejsen. Har du haft en behandlingskrævende sygdom inden for de seneste to måneder før afrejsen, er det vigtigt, at du på forhånd sikrer dig, at du er rask nok til at rejse. Rejseforsikringen dækker nemlig ikke sygdomme eller skader, som er opstået før din afrejse. Derfor skal du, inden du rejser, få foretaget en medicinsk forhåndsgodkendelse for at sikre, at din rejseforsikring dækker de udgifter, der knytter sig til din eksisterende sygdom. Kontakt dit rejseforsikringsselskab og hør hvordan.

Redaktør