​​​​

Sundhedsdata - se hvor du finder dine data

Du kan finde de sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har samlet om dig, på henholdsvis minsundhedsplatform.dk, sundhed.dk og Min Læge. Bliv klogere på hvilke data, der ligger hvor.

​​​

Se film om hvordan du får adgang til din hospitalsjournal (varighed 1:14 min)

​​

Minsundhedsplatform.dk

Du kan tilgå Min Sundhedsplatform fra www.minsundhedsplatform.dk og MinSP-appen, og viser sundhedsdata fra hospitaler i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Du kan kun hente data tilbage til 2016/2017, hvor Sundhedsplatformen blev taget i brug.

 Du kan blandt andet se:

Journal​n​​​otater

Journalnotater er en kombination af forskellige oplysninger fra din patientjournal. De giver dig overblik over din behandling, så du kan følge med i dit forløb. Journalnotater vises, når sundhedspersonerne har journalført og godkendt din journal, hvilket kan vare op til to døgn. Journalnotater er mest henvendt til fagfolk og er ofte skrevet i et lægefagligt sprog, der kan være svært at forstå.

Journalnotater indeholder ikke alt, hvad der bliver skrevet i din journal. Fx vises ikke sygeplejeobservationer eller lægefaglige vurderinger, der bruges til personalets egen information eller baggrundsviden, eller hvis noget de skal huske i forbindelse med behandlingen. Hvis du vil have adgang til disse informationer og dermed hele din patientjournal, kræver det, at du søger om aktindsigt.

Der er heller ikke journaludtræk fra praktiserende læger, speciallæger m.m.

Besøgssam​​​mendrag 

Efter en indlæggelse, besøg i akutmodtagelse eller ambulatorium modtager du et besøgssammendrag. Her kan du se, hvorfor du har henvendt dig, hvad indlæggelsen eller besøget resulterede i samt eventuelle ordinationer, instruktioner og opfølgning. Derudover kan besøgssammendraget indeholde oplysninger om dine eventuelle diagnoser, allergier, prøve- og undersøgelsessvar, journalnotater m.m.

Prø​​​vesvar

Du kan se svar på alle blodprøver, røntgen, skanninger m.m. Røntgen- og skanningssvar kommer som beskrivelser og ikke som billeder. Alle prøvesvar sendes automatisk til minsundhedsplatform.dk og Sundhed.dk.

Du finder en oversigt over dine aktuelle diagnoser. Når dit forløb er afsluttet, vil diagnosen forsvinde og genfindes i emnet Historik.

Spørgeskema​er

Her finder du spørgeskemaer, som du kan blive bedt om at udfylde i forbindelse med undersøgelse eller behandling

Din​​e allergier

De allergier og allergiske reaktioner, som hospitalet har registreret om dig

Min l​og

Her kan du se, hvem der har været inde og se din journal. Der vil typisk være navne på fx læger og sygeplejersker, som du har talt med, men der vil også ofte være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt normalt og afspejler, at der er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling

Hist​orik 

Oplysninger om din sygdomshistorie, diagnoser på færdigbehandlede sygdomme, livsstil m.m. Oplysningerne er baseret på de diagnoser, du tidligere har fået stillet af en sundhedsfaglig samt din besvarelse af det spørgeskema, du udfylder, inden du starter på et undersøgelses- og behandlingsforløb

Kommende a​ftaler 

Du kan se de aftaler, du har på hospitalet.

Minsundhedsplatform.dk er også et dialogværktøj

På minsundhedsplatform.dk har du desuden mulighed for at:

  • skrive beskeder til dit undersøgelses- eller behandlingssted

  • anmode om at annullere eller flytte en aftale

  • udfylde og returnere spørgeskemaer

  • få påmindelser på e-mail, når der er nye meddelelser.

Læs mere på Min Sundhedsplatforms hjemmeside (login med MitID)

Min Sundhedsplatf​orm app

Min Sundhedsplatform appen er til patienter på Region Hovedstadens eller Region Sjællands hospitaler. I appen kan du se prøvesvar, booke tid til ambulante undersøgelser og behandlinger, og hvis du er i et ambulant forløb, kan du skrive til det ambulatorium, du er tilknyttet.

Find Min Sundhedsplatform i Google Play

Find Min Sundhedsplatform i App Store


I Sundhedsjournalen på sundhed.dk kan du se undersøgelsessvar og sundhedsdata fra alle landets hospitaler, praktiserende læger og andre behandlere.

Du kan blandt andet se:

Journalu​​dtræk

Her kan du se dine udskrivelsesbreve (epikriser) og forskellige journalnotater fra dine undersøgelser eller behandling på hospital. ​Journalnotater er en kombination af forskellige oplysninger fra din patientjournal. De giver dig overblik over din behandling, så du kan følge med i dit forløb. Journalnotater vises, når sundhedspersonerne har journalført og godkendt din journal, hvilket kan vare op til to døgn. Journalnotater er mest henvendt til fagfolk og er ofte skrevet i et lægefagligt sprog, der kan være svært at forstå.

Journalnotater indeholder ikke alt, hvad der bliver skrevet i din journal. Fx vises ikke sygeplejeobservationer eller lægefaglige vurderinger, der bruges til personalets egen information eller baggrundsviden, eller hvis noget de skal huske i forbindelse med behandlingen. Hvis du vil have adgang til disse informationer og dermed hele din patientjournal, kræver det, at du søger om aktindsigt.

Der er heller ikke journaludtræk fra praktiserende læger, speciallæger m.m.

Laborato​​​riesvar

Svar på blodprøver. Laboratoriesvar opdateres løbende som de produceres.

Henvisni​​nger

 Oversigt over de henvisninger til undersøgelse og behandling, din læge har sendt.  På den enkelte henvisning kan du finde information om baggrunden for henvisningen, hvor længe henvisningen er gyldig og hvilken speciallæge eller hospital, du er henvist til.

Konsultationer hos pr​​​aktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut m.m.

Navne og adresser på behandlere og datoer for dine besøg samt hvilke ydelser, de har modtaget betaling for.

Vaccination​​er

Oversigt over de vaccinationer, vi har registreret om dig og dine børn under 15 år

Medicinko​​rtet

Du kan se dit Medicinkort - alle dine aktuelle og afsluttede medicinordinationer 2 år tilbage i tiden for dig og dine børn under 1 år. Du kan også se information om hvor mange udleveringer, du har tilbage. Derudover har du mulighed for at anmode din læge om at forny recepter.

Landspatient​​​registeret

En oversigt over alle dine behandlinger på landets hospitaler. Blandt andet oplysninger om diagnoser, operationer, undersøgelser og indlæggelser.

Log på Sundhedsjournalen med dit MitID på sundhed.dk

MinSundhed app (sundhed.dk)

MinSundhed appen giver dig et kronologisk overblik over forskellige helbredsoplysninger, prøvesvar, billedbeskrivelser, hospitalsjournal samt dine medicinske allergier. Du vil også kunne se pårørendes helbredsoplysninger, hvis du har fået fuldmagt til at se dem. Appen giver dig mulighed for at tilføje noter til dine helbredsoplysninger.

Find MinSundhed i Google Play

Find MinSundhed i App Store


​Min Læge er en app, der giver dig  mulighed for nemmere at komme i kontakt med din læge og få adgang til en række oplysninger om blandt andet aftaler, henvisninger og vaccinationer.

Find Min Læge i App Store


Forskel på Min Sundhedsplatform og sundhed.dk

Se skema over forskel på Min Sundhedsplatform og sundhed.dk -også apps

Redaktør