Specialiseret genoptræning

Når du er henvist til specialiseret genoptræning, foregår den altid på et hospital. Ofte vil det ske ambulant. Det vil sige, hvor du ikke er indlagt.

Mange fagpersoner er involveret i din genoptræning

Hvis din sygdom og genoptræning handler om komplicerede, alvorlige eller omfattende funktionsnedsættelser, kan der være behov for, at genoptræningen foregår på et hospital. Det sker i et tæt samarbejde mellem speciallæger, fysio- og ergoterapeuter med flere.

Alle, der bliver henvist til genoptræning efter et hospitalsophold, får udarbejdet en genoptræningsplan. Den skal gennemgås med dig - og hvis du ønsker det - med dine pårørende, inden du tager hjem. 

Genoptræningsplanen skal være med til at sikre, at du får de bedst mulige forudsætninger for at klare dig selv og genoptage flest mulige af de aktiviteter, du deltog i, før du kom på hospitalet.  Genoptræningen kan ikke garantere, at du kan genoptage fx et krævende arbejde eller alle de sportsgrene, du dyrkede, inden du blev syg.

Læs mere om, hvad en genoptræningsplan indeholder

Hvordan får jeg besked?

Den afdeling, du udskrives fra, sender besked til afdelingen for ergo- og fysioterapi om, at du skal genoptrænes og medsender din genoptræningsplan m.m.

Herefter sender afdelingen for ergo- og fysioterapi en indkaldelse til borger.dk med besked om, hvor og hvornår du kan starte genoptræning. Du kan se samme oplysninger om din aftale på minsundhedsplatform.dk.

Hvis du ikke får besked

Hvis du mod forventning ikke modtager en indkaldelse, skal du kontakte den afdeling, hvor du har været indlagt. 

Frit valg mellem genoptræningsafdelinger

Du har ifølge reglerne om frit sygehusvalg ret til at vælge det hospital, hvor du ønsker genoptræning. 

Få mere information om frit valg på genoptræningsområdet på Retsinformation.dk 

Du kan også kontakte vores patientvejledere, og få en snak om dine muligheder.

Se oversigt over regionens patientvejledere

Sådan foregår specialiseret genoptræning i korte træk 

Et specialiseret genoptræningsforløb består for det meste enten af et individuelt forløb eller et forløb på et hold. Vurderingen af hvilket genoptræningsforløb du vil få tilbudt, afhænger af hvad du fejler, og hvad dine behov er.

Som udgangspunkt vil du blive indkaldt til en indledende samtale og undersøgelse hos en ergoterapeut eller fysioterapeut. Den videre genoptræning planlægger vi med udgangspunkt i din problemstilling. Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen.

Hvis du genoptræner ambulant, skal du forvente også at skulle træne derhjemme for at få mest muligt ud af din genoptræning.

Kommunalt genoptræningstilbud, når du er klar

Når du i din genoptræning ikke længere har behov for at have en læge tilknyttet, kan din genoptræning overtages af et genoptræningssted i din kommune. Det er hospitalslægen, der vurderer, om dit genoptræningsforløb skal fortsætte i din kommune.

Hospitalet sørger for at give besked til din kommune, som kontakter dig omkring den videre genoptræning.

Læs mere om almen genoptræning

Er der udgifter forbundet med specialiseret genoptræning?

Genoptræningen både på hospital og senere i din kommune er gratis. 

Hvem har behandlingsansvaret for specialiseret genoptræning?

Mens du genoptrænes på et hospital, ligger behandlingsansvaret her. Ansvaret overgår til din kommune, når og hvis du skal genoptræne videre i et kommunalt tilbud.

Transport og transporttilskud til specialiseret genoptræning

Hovedreglen er, at du selv må sørge for og betale transporten til og fra din genoptræning. Men der er nogle undtagelser. Du har ret til transport eller transporttilskud hvis:

  • hvis du er pensionist, og din udgift er over 43 kr. (takst pr 1. januar 2019).
  • hvis din tilstand udelukker, at du kan tage offentlige transportmidler, og din udgift er over 102 kr. (takst pr 1. januar 2019)
  • hvis afstanden fra din bopæl er over 50 km

Hvis der er et lægefagligt belæg for transport til genoptræning, kan lægen ordinere det. Men du skal stadigvæk selv bestille transport.

Hjælpemidler og behandlingsredskaber til specialiseret genoptræning

Genoptræning kan indebære, at du skal træne hjemme med et særligt hjælpemiddel eller behandlingsredskab. Det bliver udleveret og betalt af regionen, så længe genoptræningen foregår i hospitalsregi.

Redaktør