​​​​

Udskrivelse med genoptræning

Når du er færdigbehandlet på hospitalet, kan du blive henvist til genoptræning, hvis din behandlingsansvarlige læge på hospitalet vurderer, at du har behov for det. Genoptræning skal være med til at sikre, at du får de bedst mulige forudsætninger for at klare dig selv og genoptage flest mulige af de aktiviteter, du deltog i før dit hospitalsophold. 

Alle, der bliver henvist til genoptræning i forbindelse med udskrivelsen, får udarbejdet en genoptræningsplan. Indholdet skal gennemgås med dig - og hvis du ønsker det med dine pårørende - inden du tager hjem.

Genoptræningsplanen skal være med til at sikre, at du i en tidsafgrænset periode bliver tilbudt genoptræning efter udskrivelsen, så du får de bedst mulige forudsætninger for at klare dig selv og genoptage flest mulige af de aktiviteter, du deltog i før dit hospitalsophold. 

Genoptræningen kan ikke sikre eller garantere, at du kan genoptage fx et krævende arbejde eller alle de sportsgrene, du dyrkede inden dit sygdomsforløb.

Læs mere om hvad en genoptræningsplan indeholder


Lægerne vurderer sammen med andre relevante sundhedspersoner på din afdeling, om du skal have:


​Både genoptræningen på hospital og i de kommunale genoptræningstilbud er gratis for dig.


Nogle sundhedsforsikringer, pensionsordninger m.m. indeholder dækning af udgifter til yderligere genoptræning. Hvis du har en sundhedsforsikring m.m., så tjek dine muligheder ud. 


Selvtræning

Træning, du udfører hjemme på egen hånd, er også en del af mange efterforløb. I så fald skal du sørge for at være grundigt informeret om de genoptræningsøvelser, du skal lave. Husk også information om hvor længe du skal træne, og hvad du skal gøre, hvis der opstår nye symptomer, eller hvis der mod forventning ikke sker de forventede fremskridt.

Vederlagsfri (gratis) fysioterapi

Har du pådraget dig et handicap eller en diagnose, som har eller som med stor sandsynlighed vil påvirke din førlighed og funktionsevne, kan du være omfattet af reglerne om vederlagsfri fysioterapi.

Læs mere om vederlagsfri fysioterapi på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Yderligere genoptræning

Har du brug for yderligere genoptræning for at komme helt i mål med din genoptræning, kan tale med din læge om at blive henvist til en fysioterapeut med overenskomst med det offentlige. I såfald kan du få 40% offentligt tilskud til behandlingen. Resten skal du selv betale. 


Hovedreglen er, at du selv må sørge for og betale transporten til og fra din genoptræning. Men der er nogle undtagelser. Du har ret til transport eller transporttilskud hvis:

  • du er pensionist
  • din tilstand udelukker, at du kan tage offentlige transportmidler 
  • afstanden fra din bopæl er over 50 km.

Vær opmærksom på, at der er en bagatelgrænse for pensionister på 43 kroner og for andre på 102 kroner (2019-takster).

Du skal søge om transport eller transporttilskud til og fra din genoptræning i din kommune.


Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på kommunernes tilbud og organisering af dem. Din kommune kan oplyse dig om de konkrete tilbud, din kommune har. Vær også opmærksom på, at det altid er din kommune, der beslutter, hvilke ydelser du kan få tildelt.Redaktør