​​

Udskrivelse med kommunal sygepleje

Efter en indlæggelse kan du have brug for pleje eller behandling, som kræver hjælp fra den kommunale sygepleje - også kaldet hjemmesygepleje. Læs mere om kommunal sygepleje her.

Udskrivningsrapporten er vigtig

Hvis din afdeling på hospitalet vurderer, at du har behov for sygepleje efter udskrivelsen, sender hospitalet en udskrivningsrapport til kommunen. Her står, hvorfor du blev indlagt, hvordan du har det, hvad der er svært for dig, hvilke fremtidige aftaler du har med hospitalet, og hvad kommunen skal være særlig opmærksom på, når du kommer hjem.

Hospitalet vil også udlevere udskrivningsrapporten til dig.

Hvilke opgaver løser den kommunale sygeplejen?

En hjemmesygeplejerske fra den kommunale sygepleje kan fx hjælpe dig med:

  • medicin fx ophældning, injektioner eller øjendrypning
  • pleje af sår
  • pleje af stomi eller kateter
  • råd og vejledning i forbindelse med din sygdom eller nye livssituation
  • støtte til at kunne klare opgaver omkring fx medicin eller sårskift selv.

Det vil altid være individuel, faglig vurdering i kommunen, der afgør, hvor tit og hvor længe du har brug for sygepleje.

Husk at få det hele med

I denne video "Huskelister til dine lægesamtaler" får du indblik i Patientguidens mange huskelister, som kan sikre, at du altid får den information med hjem, som du har brug for. Varighed: 1.18.

Du kan downloade Patientguidens huskeliste til brug ved en udskrivelse med kommunal sygepleje. Så sikrer du, at få spurgt om det, der er vigtigt for dig at vide, når du kommer hjem.

Hent Patientguidens huskeliste til en udskrivelse med kommunal sygepleje

Klinik eller hjemme hos dig

Kommunen vil også vurdere, om du har brug for, at den kommunale sygepleje kommer til dig i dit hjem, eller om du er i stand til at modtage sygeplejen på en kommunal sygeplejeklinik.

Hvornår kommer den kommunale sygepleje første gang?

Det er altid en faglig vurdering, hvor hurtigt sygeplejersken kommer første gang. Hvis du ikke får besked på hospitalet om det første besøg, vil kommunen tage kontakt til dig. Her vil I aftale, hvornår og hvordan du får besøg af den kommunale sygepleje første gang.

Hvis du venter forgæves

Hvis den kommunale sygepleje mod forventning ikke ringer og aftaler dit første besøg eller ikke kommer som aftalt, skal du kontakte den kommunale sygepleje.

Find telefonnummeret til den kommunale sygepleje i din kommune

Hvis du har haft kommunal sygepleje, før du blev indlagt

Hvis du havde kommunal sygepleje, inden du kom på hospitalet, vil sygeplejen automatisk blive genoptaget og justeret, når du udskrives fra hospitalet.

Det første besøg

Ved det første besøg vil den kommunale sygepleje sammen med dig - og dine pårørende, hvis du ønsker det - vurdere, hvad du har brug for, så I sammen kan lægge en plan for dit forløb.

Er der udgifter ved kommunal sygepleje?

Normalt er der ingen udgifter forbundet med kommunal sygepleje. Men i forbindelse med visse behandlinger kan der være udgifter til sondeernæring, særlige plastre m.m.

Føler du, at du bliver spurgt om de samme ting?

Da hospitaler og kommuner ikke bruger de samme IT-systemer, kan personalet på de midlertidige døgnpladser ikke se hospitalets journaler og undersøgelser. Derfor kan du opleve at blive spurgt om ting, du synes, du har svaret på mange gange før.

Redaktør