​​​​​

Udskrivelse med opfølgning hos egen læge

"Opfølgning hos egen læge". Det er en standardbesked, mange patienter får i forbindelse med udskrivelsen. Men hvad betyder det egentlig, og hvad skal du være opmærksom på? Læs mere her.

Alle får en opfølgningsplan

Din afdeling skal beskrive en plan for, hvordan din behandling eventuelt skal opfølges hos din egen læge. Opfølgningsplanen er en del af dit udskrivelsesbrev, som også kaldes for epikrisen.

Opfølgningsplanen er en beskrivelse af, hvad din afdeling anbefaler, at der skal ske i dit videre forløb. Planen sætter dermed ord på de undersøgelser, videre behandling, kontrol m.m., som er relevant for dit forløb.

Opfølgningsplanen bliver gennemgået med dig i forbindelse med din udskrivelse og vil som en del af dit udskrivelsesbrev (epikrise) blive sendt til din egen læge. Du kan selv finde dit udskrivningsbrev ved at logge dig ind med dit MitID i din sundhedsjournal på sundhed.dk.

Opfølgningsplanen har også et tidsperspektiv. Her markerer din afdeling din opfølgningsplan med en farve, der viser, hvor meget din opfølgning haster, og hvem der har ansvaret for at følge op på hospitalets anvisninger.

Se din sundhedsjournal på Sundhed.dk

Ansvar for dit videre forløb

​​Det er din praktiserende læge, der har det faglige behandlingsansvar for den opfølgning, der er i forbindelse med din hospitalsindlæggelse. Men du har oftest selv ansvaret for at bestille tid til denne opfølgning m.m. Du kan også have en eller flere andre sygdomme, som du går til kontrol for andre steder. Derfor kan behandlingsansvaret for dig ligge flere steder.​​

I nogle tilfælde har din afdeling behandlingsansvaret i 72 timer, efter du er blevet udskrevet. 

Læs mere om 72 timers behandlingsansvar her

​I takt med at behandlingsansvaret for fx KOL og diabetes i højere grad lægges ud til de praktiserende læger, er der oprettet hotlines til specialister på området, så din læge altid kan få specialistrådgivning, hvis der er noget, din læge er i tvivl om.

​​​Sig til, hvis du ikke er tilfreds

Det er vigtigt, at du følger den plan og behandling, der er lagt, og at du tager den medicin, som du har fået ordineret. Hvis du ikke føler, den virker, eller du har bivirkninger, er det vigtigt, du taler med din læge om det i stedet for at holde op med behandlingen eller undlade den aftalte opfølgning 

Forløbsplaner for særlige sygdomme

Hvis du udskrives fra hospital med en kronisk sygdom som KOL eller diabetes, er opfølgningen i høj grad lagt ud til din egen læge. Sammen med din egen læge, skal I udarbejde en individuel forløbsplan ud fra de behov, du har.  Forløbsplanen bliver lagt på forløbsplan.dk, hvor du også kan se dine:

  • konsultationer
  • kontaktinformation til dine behandlere
  • målingsresultater
  • medicinoversigt.

Log ind på din forløbsplan med dit MitID på hjemmesiden Forløbsplaner.dk​

Du kan også som patient og pårørende få tips og viden om livet med KOL og diabetes. Fx om hvilke muligheder, der er for behandling, og hvad du selv kan gøre for at styre din sygdom og undgå følgesygdomme.​

Hvor finder jeg mine aftaler om opfølgning?

Praktiserende læger har forskellige kontaktsystemer til at kommunikere med deres patienter. I nogle kontaktsystemer vil du kunne se dato og tidspunkt på de konsultationer, du selv har bestilt tid til, eller som du er indkaldt til. Se på din læges hjemmeside, hvordan du bliver logget ind i kontaktsystemet.

Minlæge – en app, der skaber oversigt

Du kan også benytte appen "Min læge", der giver dig mulighed for nemmere at komme i kontakt med din læge og få adgang til en række oplysninger fx aftaler, henvisninger og vaccinationer. 

Hent appen:


Redaktør