​​​​​​​​

Behandlingsredskaber i hjemmet – hvad har jeg ret til?

Det er din hospitalsafdeling, der leverer og betaler udgifterne til dit behandlingsredskab. Læs mere om behandlingsredskaber her.

​​H​ospital stiller behandlingsredskaber til rådighed

Forskellige behandlingsredskaber kan være en del af din behandling. Hvis hospitalet vurderer, at du har brug for et behandlingsredskab i forlængelse af din behandling på hospitalet, er det hospitalets ansvar at bestille, levere og betale udgifterne til behandlingsredskabet. 

Nogle behandlingsredskaber ( fx et iltapparat) udleveres fra hospitalet i en aftalt periode. Når den periode er udløbet, skal du selv sørge for at få det afleveret tilbage til den afdeling, der gav dig behandlingsredskabet. Hvis behandlingsredskabet ikke virker, skal du kontakte hospitalet for at få det udskiftet.

Andre behandlingsredskaber fx en insulinspumpe udleveres uden aftaler om, at det skal leveres tilbage. 

Alle behandlingsredskaber betales af hospitalsvæsenet (Region Hovedstaden)​.​

Redaktør