Hjælpemidler i hjemmet

Mange patienter bliver udskrevet tidligt i sygdomsforløbet, og derfor kan du have behov for hjælpemidler, når du kommer hjem.

Hvem kan få et hjælpemiddel?

Du kan få stillet et hjælpemiddel til rådighed til at:

  • afhjælpe dine fysiske eller mentale funktionsnedsættelser

  • lette din dagligdag i din bolig

  • kunne passe dit arbejde

  • indgå i din behandling

  • aflaste personalet i dit hjem.

Hospitalet udlåner midlertidige hjælpemidler

Hospitalet er forpligtet til at udlåne hjælpemidler til midlertidigt brug, hvis du har behov for det i forbindelse med din udskrivelse. Der er tale om hjælpemidler, der er nødvendige for, at du kan klare dig i dit hjem fx en rollator, stokke (krykker), kørestol, toiletforhøjer m.m.

Midlertidige hjælpemidler udlånes af hospitalet i en aftalt periode. Det mest almindelige er tre måneder. I visse tilfælde kan du låne det i længere tid. Normalt er det dig selv, der skal sørge for at transportere hjælpemidlet/midlerne hjem til dig selv eller til et midlertidigt døgnophold. Det er også normalt dig selv, der skal sørge for, at det kommer retur igen til den afdeling, der udleverede hjælpemidlet, når du ikke længere har brug for det. Hvis det ikke er muligt for dig, kan du kontakte den afdeling, du er blevet udskrevet fra, så de kan sørge for det. Hvis hjælpemidlet ikke virker, skal du kontakte den afdeling, der udleverede hjælpemidlet, for at få det udskiftet. 

Kommunen stiller hjælpemidler til rådighed for brug af plejepersonale

Nogle gange er der brug for hjælpemidler til det plejepersonale, der kommer i dit hjem. Det kan fx være en plejeseng eller toiletstol. Her er det arbejdsgiveren for det personale, der skal passe dig, som både vurderer og leverer de rigtige hjælpemidler til dit hjem. Vi vil gerne forebygge, at personalet kommer til skade. Det gælder uanset, om du også selv har glæde af hjælpemidlet.

Hospitalet stiller behandlingsredskaber til rådighed

Nogle hjælpemidler kaldes også for behandlingsredskaber. Det er hjælpemidler eller redskaber, som indgår som led i din behandling og/eller i forsættelsen af dine behandling. Det kan fx være en sonde, kateter, blodsukkermåler, trykaflastende madras eller et iltapparat. Det er din hospitalsafdeling, der i første omgang leverer og betaler udgifterne til dit behandlingsredskab. Nogle behandlingsredskaber kan man have brug for varigt. Enkelte af disse kan også betragtes som et hjælpemiddel, du kan søge om at få betalt af kommunnen. 

Normalt er det dig selv, der skal sørge for at transportere redskabet hjem til dig selv eller til et midlertidigt døgnophold. Og du skal normalt også selv sørge for, at det kommer retur til hospitalet, når du ikke længere har brug for det. ​​Hvis det ikke er muligt for dig, kan du kontakte den afdeling, du er blevet udskrevet fra, så de kan sørge for det. ​

Hvis behandlingsredskabet ikke virker, skal du kontakte den afdeling, som har udleveret redskabet for at få det udskiftet.

Hvis du får brug for et nyt hjælpemiddel, når du kommer hjem 

Hvis det hjælpemiddel, du har fået med hjem fra hospitalet, ikke opfylder dine behov, skal du hurtigst muligt kontakte den afdeling, du fik det fra, for at få udleveret et andet.

Varigt hjælpemiddel 

Hjælpemidler til varigt brug kommer på tale, hvis der ikke indenfor en overskuelig fremtid, ser ud til at blive en forbedring i dit helbred. Det er kommunen, der bevilger hjælpemidler til varigt brug. Hvis du har en varig nedsat funktionsevne, skal kommunen foretage en konkret vurdering af en ansøgning til hjælpemidlet. 

Du kan selv søge om et hjælpemiddel til varigt brug via et ansøgningsskema på Borger.dk

Redaktør