​​

Erstatning for en skade – sådan søger du

Alle patienter i det offentlige og private sundhedsvæsen kan gratis anmelde en skade til Patienterstatningen med henblik på at få erstatning. Læs her om hvordan du gør.

Hvad er en skade?

Hvis du har fået en skade i forbindelse med en undersøgelse, behandling eller et lægemiddel, kan du anmelde den til Patienterstatningen for at søge om at få erstatning. En skade kan også være et dødsfald, hvor efterladte kan have ret til erstatning.

Hvem kan anmelde en skade?

En skade kan anmeldes af patienter, pårørende, hospitaler eller sundhedspersoner m.m. 

Hvad kan jeg søge erstatning for?

Efter Lov om erstatningsansvar kan du søge erstatning for fx: helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varigt mén, tab af erhvervsevne, tab af forsørger og udgifter til begravelse m.m. 

Sådan gør du

Der er god hjælp at hente på Patienterstatningens hjemmeside, hvor der er en enkel og informativ guide til at:

  • finde ud af, om skaden opfylder de basale krav til en erstatningssag 

  • anmelde skaden direkte til Patienterstatningen

  • følge din sag via Patienterstatningens elektronisk Netservice.

Se guiden på Patienterstat​ningens ​hjemmeside

Det tager i gennemsnit ca. 6 måneder at behandle en sag.

Frister for anmeldelse af en skade

Fra det tidspunkt du finder ud af, at du har en skade, til du anmelder, må der ikke gå mere end tre år.

Er det mere end ti år siden, du blev behandlet, og har du først nu fundet ud af, at du har en skade, så kan Patienterstatningen ikke behandle din sag. Efter loven er der en absolut forældelsesfrist på 10 år.

Hvad ligger til grund for afgørelserne

Når Patienterstatningen vurderer, at du har ret til erstatning, bruger de forskellige regler fra klage- og erstatningsloven. Fx ser de på, om læger og andre sundhedspersoner har handlet som den bedste og mest erfarne kollega ville have gjort under de samme forhold. Hvis svaret er nej, får du som udgangspunkt erstatning, fordi du som patient er kommet til skade, og skaden kunne være undgået, hvis behandlingen var blevet udført korrekt af specialister. Afgørelsen bliver vurderet af både jurister og lægefaglige specialister.

Udregning af erstatningernes størrelse

Når Patienterstatningen har behandlet din sag, modtager du en afgørelse. Hvis du har ret til erstatning, afhænger erstatningens størrelse blandt andet af, hvor stor din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig. Erstatningen udregnes efter loven om erstatningsansvar.

Læs mere om klage- og erstatningsloven på Retsinformation.dk

Vil du anke afgørelsen?

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, som er en del af Styrelsen for Patientklager.

Klag over afgørelse fra Patienterstatningen på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Brug patientvejlederen til at søge erstatning

Hvis ikke du er i stand til at søge erstatning, kan patientvejlederen vejlede og hjælpe dig med at udfylde skemaet til Patienterstatningen. Du kan også bede patientvejlederen om at sende anmeldelsen for dig.

Kontakt regionens patientvejledere

Redaktør