​​​

Indkaldelse til undersøgelse - se hvor du modtager den

Her kan du læse om, hvordan du modtager din indkaldelse til en undersøgelse, og hvad den indeholder. 

Du modtager indkaldelsen digitalt

I dag kommer langt de fleste indkaldelser til en undersøgelse kun som digital post. 

Indkaldelsen ligger her:

Begge steder skal du logge dig ind med MitID for at læse indkaldelsen. Er du fritaget for digital post, får du tilsendt indkaldelsen som et almindeligt brev. Har du børn fra 0-17 år og har delt forældremulighed, vil I begge modtage indkaldelsen digitalt. Unge mellem 15-17 år vil også modtage indkaldelsen digitalt.​

Husk at læse det hele – også bilagene 

 En indkaldelse til en undersøgelse fortæller blandt andet:

  • hvilken undersøgelse du skal have foretaget​
  • hvor og hvornår du skal undersøges
  • om din undersøgelse er omfattet af frit sygehusvalg, og hvordan du bruger muligheden for at fremskynde din undersøgelse
  • hvordan du aflyser en undersøgelse

Derudover kan der være medsendt en række bilag. Det kan være en beskrivelse af undersøgelsen med vigtige oplysninger. Det kan også være et spørgeskema eller en beskrivelse af, hvordan du finder vej m.m. Læs derfor det hele grundigt igennem.

Ryk eventuelt for indkaldelsen

Vi har pligt til at indkalde dig senest 8 hverdage efter, at afdelingen har fået din henvisning. Hvis indkaldelsesbrevet udebliver, skal du kontakte din egen læge.

Aftaler på minsundhedsplatform.dk

I kalenderen på minsundhedsplatform.dk kan du også se aftalen, men ikke selve indkaldelsen. Det er også i denne kalender, at du vil kunne se eventuelle fremtidige aftaler, som ikke vil blive sendt som en digital indkaldelse.

Du kan få en påmindelse med e-mail eller som notifikation i Min Sundhedsplatform app'en, når der kommer meddelelser om aftaler, mødetid m.m. i Min Sundhedsplatform.

Log dig ind på Min sundhedsplatform med dit MitID og registrer dig

Hent app´en Min Sundhedsplatform

Få besked ved ny post

Du kan få en påmindelse på borger.dk på mail eller sms, når der kommer ny post til dig.

Fritagelse for digital post

Hvis du ikke kan modtage digital post, kan Borgerservice i din kommune hjælpe dig med at blive fritaget. På borger.dk kan du finde information om, hvordan du kan blive fritaget, og hvordan du giver en pårørende adgang til at læse din digitale post.

Læs på borger.dk, hvordan du kan blive fritaget for Digital Post

Download fritagelsesattesten for Digital Post

Redaktør