​​

Hospitalsjournal – sådan får du adgang til den

Dele af din patientjournal ligger på minsundhedsplatform.dk og sundhed.dk. Hvis du vil se din fulde journal, skal du søge aktindsigt. Læs mere om dine muligheder her på denne side.

Se film om hvordan du får adgang til din hospitalsjournal (varighed 1:14 min)

​Du har mulighed for at​ få adgang til dele af din journal to steder

Du kan få adgang til dele af din journal på:

Minsundhedsplatform.dk (Sundhedsdata)

I minsundhedsplatform.dk er dine journaloplysninger samlet under menupunktet Sundhedsdata. Her finder finder du:

 • besøgssammendrag fra dine undersøgelser og behandlinger
 • sundhedsfaglige notater fra dine undersøgelser og behandlinger
 • dine aktuelle diagnoser
 • prøvesvar
 • dine eventuelle allergier
 • spørgeskemaer.

Hvad er et besøgssammendrag?

Efter en indlæggelse eller et akut eller ambulant besøg udarbejder lægen altid et besøgssammendrag. Her kan du se, hvorfor du har henvendt dig, hvad besøget resulterede i, samt målinger som blodtryk, temperatur, vægt osv. Du kan også se ordinationer, instruktioner og opfølgning efter dit besøg.

Besøgssammendraget indeholder også oplysninger om dine eventuelle diagnoser, allergier, prøve- og undersøgelsessvar m.m.

Formålet med besøgssammendraget er blandt andet at samle alle informationer og aftaler ét og samme sted og i et sprog, alle kan forstå. 

Log på minsundhedsplatform.dk med dit NemID

Sundhedsfaglige notater

Efter en indlæggelse eller et akut eller ambulant besøg skriver lægen også et notat. Her kan du se, hvad lægen har noteret om dit besøg, hvorfor du har henvendt dig, hvad dit besøg resulterede i og om der er aftaler om opfølgning. Notaterne er ofte skrevet i et lægefagligt sprog, og kan være svære at forstå.

Der kan også være notater fra fx en sygeplejerske, fysioterapeut eller diætist.

Hvem har adgang til besøgssammendrag og notater?

Under 'Sundhedspersonale' kan du se en liste over de fagpersoner, der har været involveret i dit forløb på hospitalet. Der vil ofte være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med, eller som ikke har lavet notater m.m. i din journal. Det er helt normalt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling.

Hvis du vil se hele din journal

Hvis du ønsker en kopi af hele din journal, skal du henvende dig til det hospital, hvor du er blevet undersøgt og behandlet, for at søge om aktindsigt.

Sådan får du aktindsigt

Har du spørgsmål til besøgssammendrag m.m. 

Har du spørgsmål til besøgssammendrag eller andre sundhedsdata, skal du kontakte den hospitalsafdeling, hvor du er tilknyttet.  

Sundhed.dk (e-journal)

På sundhed.dk ligger din e-journal fra alle de offentlige hospitaler, du er eller har været i kontakt med. Der er tale om udskrivningsbreve, som vi også kalder for epikriser, og lægenotater fra din elektroniske patientjournal.

I e-journalen finder du oplysninger tilbage til 2008. Din e-journal ligger i 'Sundhedsjournalen' på sundhed.dk.

Hvad står der i e-journalen?

I e-journalen kan du finde følgende oplysninger:

 • hvornår dine forløb er startet og eventuelt afsluttet
 • afdeling og hospital, hvor forløbet er foregået
 • diagnosen i forløbet
 • udskrivningsbrev (også kaldet epikrise)
 • journalnotater
 • allergier (også kaldet CAVE)

Se din e-journal på sundhed.dk (login med NemID)

Hvem har adgang til min e-journal?

Udover dig er det kun sundhedspersonalet på hospitalet, praktiserende læger og speciallæger, der har adgang til journaldata i din e-journal. I din sundhedsjournal findes menupunktet 'Log', hvor du kan du se, hvem der har kigget i din e-journal. Det kan være læger, laboranter, apotekere m.m.

Dine børns e-journaler

Du har som forælder ikke automatisk adgang til dit barns e-journal. Vil du have adgang til dit barns e-journal, skal du søge aktindsigt på sygehuset. Man har adgang til sin egen e-journal, når man er fyldt 15 år.

Tilføj pårørende eller nægt adgang til din e-journal

Du kan give pårørende fuldmagt til at få adgang til din e-journal. Se hvordan du gør i din sundhedsjournal under 'Registreringer'

Redaktør