Sygehusbehandling i udlandet der kræver særlig godkendelse

Her kan du læse om særlige tilfælde for behandling i udlandet efter dansk lovgivning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Særlige tilfælde efter dansk lovgivning​​

Du har i nogle tilfælde mulighed for at få behandling i udlandet efter reglerne i sundhedsloven om højt specialiseret behandling i udlandet, maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme samt forskningsmæssig og eksperimentel behandling i udlandet.

Om du kan blive indstillet af Region Hovedstaden til behandling i udlandet efter disse regler, afhænger af en lægefaglig vurdering.

Det er den højt specialiserede sygehusafdeling her i landet, som du er henvist til, der foretager denne vurdering.

Region Hovedstaden afholder alle udgifter forbundet med en eventuel indstilling til behandling i udlandet efter disse regler, herunder udgifter til befordring og nødvendigt ophold i udlandet samt udgifterne for en eventuel ledsager.

Du kan få flere oplysninger om dine rettigheder ved at rette henvendelse til en patientvejleder i regionen.

Højt specialiseret behandling i udlandet.​

Regionen skal tilbyde en patient henvisning til højt specialiseret behandling i udlandet, hvis patienten af en højt specialiseret sygehusafdeling her i landet er indstillet til en nødvendig og anerkendt behandling på en nærmere angivet specialafdeling mv. i udlandet, når denne behandling ikke kan ydes på et dansk sygehus. Henvisningen skal forinden forelægges for Sundhedsstyrelsen til godkendelse.

Er du i behandling på en afdeling på et sygehus her i landet, skal du kontakte afdelingen for en drøftelse af din mulighed for højt specialiseret behandling i udlandet.

Er dit forløb på den danske sygehusafdeling derimod afsluttet, må du henvende dig til din praktiserende læge, der eventuelt på ny kan henvise dig til hospitalsbehandling.​​

Kræft og hjertesygdomme: Maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme.​

Hvis du har kræft eller visse hjertesygdomme og ikke kan få behandling inden for nærmere bestemte maksimale ventetider her i landet, kan du også få ret til behandling i udlandet.

Er din bopælsregion ikke i stand til at tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal du om muligt tilbydes behandling på et sygehus i en anden region, på et privat sygehus her i landet eller på et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid.

Det er Sundhedsstyrelsen, der behandler henvisningssagen.​

Forskningsmæssig behandling i udlandet.​

Regionen kan tilbyde en patient henvisning til forskningsmæssig behandling i udlandet, hvis patienten forinden har været undersøgt eller behandlet på en højt specialiseret sygehusafdeling her i landet, og patienten af denne afdeling er indstillet til forskningsmæssig behandling på en nærmere angivet sygehusafdeling mv. i udlandet, og relevant behandling ikke kan tilbydes på et dansk sygehus.

Regionen skal indberette henvisninger af patienter til forskningsmæssig behandling i udlandet til Sundhedsstyrelsen.​

Eksperimentel behandling i udlandet ved livstruende sygdomme.

Du kan i visse tilfælde få eksperimentel behandling på et udenlandsk sygehus, hvis Sundhedsstyrelsen godkender det.

Sundhedsstyrelsen rådgiver sygehusvæsenet om behandling af patienter, som har en livstruende sygdom, der ikke umiddelbart kan tilbydes behandling for på offentlige sygehuse her i landet eller i udlandet.

Sundhedsstyrelsen kan godkende en henvisning, hvis der er mulighed for, at en bestemt eksperimentel behandling på en nærmere angivet afdeling på et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet kan helbrede patienten eller forlænge patientens liv.​

Klage- og erstatningsadgang​​

Eventuelle klager over den sundhedsfaglige behandling skal rettes til myndighederne i det pågældende land, hvor behandlingen blev foretaget.

Du er ikke dækket af de danske klageregler, og du kan således ikke klage til Styrelsen for Patientklager over behandlingen i udlandet.

Hvis du er henvist til behandling i udlandet fra det offentlige sundhedsvæsen, er du dækket af de danske regler vedrørende erstatning, og du har således mulighed for at anmelde en eventuel skade til Patienterstatningen.​

Redaktør