Vejledning om behandling i et andet EU-land

​Patientkontorerne er de regionale nationale kontaktpunkter. Her kan du hos patientvejlederen få information og konkret vejledning, hvis du ønsker behandling i et andet EU-land.​

​​​​​​​​​​​

Patientvejlederen informerer og vejleder både borgere i Danmark, der ønsker behandling i et andet EU-land og borgere fra andre EU-lande, der ønsker behandling i Danmark. Vejledningen omfatter behandling på hospitaler, hos alment praktiserende læge, speciallæger m.v. og omfatter også private sygehuse og klinikker.

Patientvejlederen kan informere dig om reglerne for behandling i et andet EU-land, dine rettigheder og om hvilke procedurer og krav der er. Du kan få vejledning om, hvordan du søger forhåndsgodkendelse eller refusion.

Ønsker du information om behandlingsmuligheder eller om sundhedsvæsenet i et andet EU- land, kan patientvejlederen skabe kontakt til et nationalt kontaktpunkt i et andet EU-land. ​

Vejledning af borgere fra andre EU-lande​​

Borgere fra andre EU-lande kan hos patientvejlederen få information om behandlingsmuligheder i Danmark og om det danske sundhedsvæsen. Patientvejlederen kan skabe kontakt til et nationalt kontaktpunkt i en anden region i Danmark eller i et andet EU-land.​​

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring er koordinerende nationalt kontaktpunkt for alle landets regionale kontaktpunkter. Her vil du kunne få generel vejledning om reglerne for behandling i et andet EU-land.
Læs mere om international sygesikring her

Hvis du vil læse mere:

Planlagt s​y​gehusbehandling i udlandet
Tilskud til behandling købt i udlandet​​

Redaktør