Information om tid og sted for behandling

Henvisning til undersøgelse og behandling

​​​​​​​​​​​

​​For at blive behandlet på et hospital/et psykiatrisk center skal du henvises fra en praktiserende læge eller speciallæge.

​Indkaldelse​sb​revet

Senest 8 hverdage efter at hospitalet/Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget henvisningen fra din læge, skal du oplyses om:​

  • dato og sted for undersøgelse eller behandling
  • vi kan undersøge og/eller behandle dig henholdsvis inden for 2 eller 1 måned ved fysisk sygdom eller 2 måneder ved psykisk sygdom
  • at du har ret til at vælge andre offentlige hospitaler/et andet psykiatrisk center i Region Hovedstadens Psykiatri
  • at du har ret til at vælge et privat behandlingssted, hvis vi ikke kan tilbyde dig behandling inden for henholdsvis 2 eller 1 måned ved fysisk sygdom eller 2 måneder ved psykisk sygdom
  • at vi tilbyder dig henvisning til et andet sted
  • ventetiderne på regionens egne og andre regioners hospitaler psykiatriske centre samt eventuelle privathospitaler/privatklinikker (private aftalesygehuse)
  • hvor du kan henvende dig for at få oplysninger om antal behandlinger, der foretages på de offentlige hospitaler/psykiatriske centre samt eventuelle privathospitaler/privatklinikker (private aftalesygehuse).

Du skal henvende dig til regionens Enhed for Patientvejledning, hvis du ønsker at blive behandlet et andet sted med kortere ventetid. Enheden kan også oplyse dig om ventetider på behandling i hele landet.​

Klage

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du ikke får disse oplysninger fra hospitalet/Region Hovedstadens Psykiatri inden for 8 hverdage.

Læs mere om, hvordan du klager hos Styrelsen for Patientklager

Du kan læ​​se mere ​​om emnet i:


 

Redaktør