​​​

Dine rettigheder i forhold til anvendelse af personoplysninger

På Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre anvender vi en række oplysninger om borgere og patienter i vores daglige arbejde med patientbehandling, forskning, administration og øvrig sagsbehandling. Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forbindelse med de oplysninger, vi anvender om dig. Her på siden finder du en beskrivelse af dine rettigheder. 

Hvilke oplysninger har Region Hovedstaden registreret om dig? (Indsigtsretten)

Retten til at få indsigt betyder bl.a., at du kan anmode om at få at vide, hvilke oplysninger Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre har registreret om dig og til hvilket formål.

Hvis du gerne vil ​vide, hvilke oplysninger Region Hovedstaden har registreret, kan du se mange af dem på Sundhed.dk og i MinSP.

Vil du herudover søge indsigt i dine data hos Region Hovedstaden, skal du kontakte:
Drejer din henvendelse sig om et specifikt forløb, sender vi din anmodning videre til det hospital, virksomhed eller center, hvor du er blevet behandlet, og de vil så kontakte dig.

Kan du få rettet fejl i dine oplysninger hos Region Hovedstaden? (Retten til berigtigelse)

Hvis du opdager, at Region Hovedstaden har registreret fejlbehæftede oplysninger om dig, kan du anmode om at få rettet eller berigtiget disse oplysninger. 

Bemærk, at du ikke har ret til at få ændret i dine sundhedsdata. Hvis du har indsigelser til dine sundhedsdata, kan der dog i særlige tilfælde skrives tilføjelser til dine data. Tilføjelser kræver dog, at der er foretaget en konkret sundhedsfaglig vurdering.

Hvis du ønsker at få berigtiget oplysninger, skal du som udgangspunkt kontakte det hospital, virksomhed eller center, hvor du er blevet behandlet.

Kan du få slettet dine data hos Region Hovedstaden? (Retten til at blive glemt)

Der findes en række administrative og sundhedsretlige regler, der pålægger Region Hovedstaden at opbevare data. En anmodning om at få slettet data, vil derfor sjældent kunne imødekommes. 

Har du spørgsmål i forbindelse hermed, kan du henvende dig til:
Databeskyttelsesforordningen indeholder en række andre rettigheder, udover de ovenfor nævnte.
Læs mere om databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside 

Hvis du har databeskyttelsesrelaterede spørgsmål vedrørende dine data i Region Hovedstaden, er du velkommen til at henvende dig til Region Hovedstadens Databeskyttelsesrådgiver (DPO):Redaktør