Fra den 3/1 2022 er visse patientrettigheder sat i bero

​På grund af coronavirus er det nødvendigt at stille visse patientrettigheder midlertidigt i bero. Dette vil gælde så længe, der er behov for, at vi kan behandle og beskytte patienter med coronavirus på Region Hovedstadens hospitaler. 

​Det gælder følgende patientrettigheder:

  • Retten til udredning inden for 30 dage
  • Ret til behandling inden for 30 dage
  • Ret til at vælge at blive udredt eller behandlet på et privathospital (Udvidet frit sygehusvalg)
  • Ret til at vælge privathospital i forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger (Udvidet frit sygehusvalg)
  • Dele af hospitalernes oplysningspligt.

Har du en aftale på et hospital i Region Hovedstaden?

Som nuværende eller nyhenvist patient, kan du opleve, at din aftale kan blive udskudt eller ændret til en konsultation over telefon eller video. Du kan også opleve, at du bliver indkaldt til en aftale, der er længere ude i fremtiden end forventet. Afdelingerne vil løbende sundhedsfagligt vurdere den enkelte patients behov og prioritering. For at forkorte ventetiden har vi i nogle tilfælde mulighed for at tilbyde, at patienter kan blive undersøgt eller behandlet på et privathospital.

Vi kontakter dig, hvis din tid ænd​res eller udskydes

Du vil enten blive kontaktet over telefon eller modtage et brev fra den afdeling, du er henvist til, hvis din undersøgelse eller behandling bliver udskudt. Som altid vil du modtage breve på eboks.dk/borger.dk eller i din postkasse, hvis du ikke modtager digital post. I brevet vil der stå, hvem du skal kontakte, hvis din tilstand forværres, og hvordan du kontakter afdelingen, hvis det er nødvendigt.

Hold øje med om din tid ændres eller udskydes

Hvis du har en aftale på et hospital i Region Hovedstaden, anbefaler vi, at du holder øje med brev fra hospitalet. Du kan også følge med og få et overblik over dine tider på ww​w.minsundhedsplatform.dk eller i appen MinSP på din smartphone. Du logger på med NemID. Du logger på med NemID.

Kontakt en patientvejleder

Ønsker du generel information og vejledning om patientrettigheder, er du velkommen til at kontakte en af regionens patientvejledere. 

Se oversigt over Region Hovedstadens patientvejledere

Redaktør