Patientrettigheder

​Her kan du læse om, hvilke rettigheder du har som patient.

På grund af coronavirus bliver der i øjeblikket indlagt flere patienter end normalt. Fra den 21. december 2020 til og med 24. januar 2021 har hospitalerne derfor være nødt til at udskyde de fleste planlagte kontroller, behandlinger og operationer. 

Antallet indlagte med COVID-19 er nu faldende. Fra den 25. januar 2021 er hospitalerne derfor, i det omfang det er muligt, begyndt at genoptage planlagte kontroller, behandlinger og operationer, som indtil nu har været udskudt. Der vil dog fortsat være patienter, som kommer til at vente længere tid end normalt. Udskydelse af udredning og behandling sker ud fra en lægefaglig vurdering af hvilke patienter, der bedst kan tåle at vente. 


Alle patientrettigheder genindføres fra den 1. marts 2021Abort, sterilisation og fosterreduktion
Redaktør