Generelt om praksisplaner

​Som led i den samlede regionale sundhedsplanlægning udarbejdes der praksisplaner for alle behandlergrupper i praksissektoren

Praksisplanerne udarbejdes som hovedregel én gang pr. valgperiode og sætter rammer og mål for tilrettelæggelsen af kapacitet, kvalitetsudvikling og samarbejde på det pågældende praksisområde.

Praksisplanerne er opbygget som visionsplaner, og er opdelt i tre hovedafsnit:

  • Kapacitet - borgerne skal have god og lige adgang til sundhedstilbuddene i praksissektoren.
  • Samarbejde - sundhedstilbuddene i praksissektoren skal udvikles som en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, der bidrager til at sikre sammenhængende patientforløb.
  • Kvalitet – praksissektoren har fokus på kvalitet i behandlingen, og der arbejdes med læring og forbedring, samt systematisk kvalitetsudvikling

Der udarbejdes praksisplaner for almen praksis, speciallægehjælp, psykologhjælp, fysioterapi, kiropraktik og fodterapi. Undtaget er tandlægeområdet, hvor der ikke er planbestemmelser i overenskomsten.

Behandling i praksissektoren hører under regionens myndighedsområde og praksisplanerne vedtages derfor i regionsrådet. På fysioterapiområdet er myndighedsansvaret dog delt mellem regionen og kommunerne, idet den vederlagsfri fysioterapi hører under kommunerne.

Regionen udarbejder praksisplanerne i samarbejde med de enkelte behandlergrupper, i regi af samarbejdsudvalgene. For almen praksis foregår arbejdet dog i Praksisplanudvalget, der ud over repræsentanter fra lægerne og regionen også tæller repræsentanter fra kommunerne.

Praksisplanudvalget og samarbejdsudvalgene følger løbende op på, at planernes målsætninger bliver implementeret. Implementeringsgrupper for hvert område arbejder målrettet med at konkretisere og realisere de ambitioner, der kommer til udtryk i planerne.​

Læs mere

Redaktør