​​​​​​​

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis sætter mål og retningslinjer for tilrettelæggelsen og udviklingen af den almen lægelige betjening i Region Hovedstaden

Praksisplanen er regionens, kommunernes og almen praksis' fælles ramme for udviklingen af almen praksis. Praksisplanen vedrører kapacitet, tværsektorielt samarbejde og kvalitet.

Praksisplanen skal understøtte en tilgængelig almen praksis med kapacitet til at varetage funktionen som både gatekeeper og tovholder i et tiltagende komplekst sundhedsvæsen, med fokus på sammenhæng og kvalitet på tværs af sektorer til glæde for alle borgere og med særligt fokus på sårbare borgere med mest behov.


På den baggrund har regionen i samarbejde med PLO Hovedstaden og Kommunerne konkretiseret visionen til følgende 10 målsætninger:

  1. At det er let og hurtigt for borgerne i regionen at få kontakt til og behandling i almen praksis på en måde, som passer til deres behov.
  2. At andelen af praksis med åbent for tilgang øges, idet vi i fællesskab gør en særlig indsats i områder, hvor borgernes lægevalgsmuligheder er begrænsede.
  3. At rammerne for kapacitetsplanlægningen fortsat udvikles under hensyntagen til bl.a. udviklingen i befolkningen og sundhedsvæsenet i øvrigt samt lægernes ønsker til antal patienter.
  4. At behandlingskapaciteten øges, ved at vi udvikler rammerne for organisering og digitalisering samt opgave- og ansvarsfordeling både i almen praksis og tværsektorielt.
  5. At rekrutterings- og fastholdelsesindsatser med fokus på et attraktivt arbejdsliv understøtter lægedækning og tilgængelighed i almen praksis.
  6. At vi samarbejder om egnede lokaler, der bl.a. understøtter fysisk tilgængelighed og mulighed for etablering af større praksisfællesskaber.
  7. At parterne i fællesskab understøtter datadrevet kvalitetsudvikling i almen praksis, og at data fra parterne anvendes tværsektorielt til udvikling af gode sammenhængende patientforløb.
  8. At opgaveoverdragelse og tværsektorielt samarbejde understøtter god ressourceudnyttelse samt sker på aftalt grundlag og baserer sig på gode samarbejdsaftaler.
  9. At der sikres den nødvendige adgang til sparring og rådgivning på tværs af sundhedsvæsenet.
  10. At kommunikationen mellem sektorerne optimeres, ved at parterne etablerer og anvender hurtige, sikre og gerne digitale kommunikationsveje, og så relevante og nødvendige informationer deles.


Praksisplan for almen praksis 2021 er udarbejdet i et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis i regionen. Planen blev vedtaget den 17. december 2021 og trådte i kraft umiddelbart herefter.


Du kan hente praksisplanen i dokument-boksen her på siden.


Praksisplanen implementeres i et tæt samarbejde mellem regionen, kommunerne og PLO Hovedstaden, med fokus på at udfolde og konkretisere indsatser relateret til planens målsætninger.

​​Læs mere

Redaktør