​​

Praksisplan for fodterapi

Praksisplan for fodterapi danner ramme om tilrettelæggelsen af kapacitet på fodterapiområdet og beskriver de mål for kvalitet og samarbejde som der skal arbejdes med i de kommende år.

Praksisplan for fodterapi danner ramme for tilrettelæggelsen af tilbuddet om fodterapi til borgere i Region Hovedstaden.

Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og repræsentanter for de praktiserende fodterapeuter, og forpligter parterne på den fælles ambition at forny og udvikle fodterapipraksis i takt med udviklingen og ressourcer i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanen skal understøtte hensigtsmæssig kapacitetsplanlægning, kvalitet i fodterapipraksis samt samarbejde mellem fodterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen.

Fodterapipraksis ønskes udviklet efter følgende visioner:

  • God og lige adgang til fodterapipraksis i hele regionen.
  • At fodterapipraksis er en integreret del af sundhedsvæsenet og indgår i forpligtende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på sammenhængende forløb.
  • At fodterapipraksis bidrager til, at patienterne modtager og oplever høj faglig kvalitet i forebyggelse og behandling.
  • At fodterapipraksis differentierer indsatsen i samarbejde med patienten ud fra dennes livsbetingelser, behov og ressourcer.

Praksisplanen angiver en række anbefalinger for tilrettelæggelsen af kapacitet og udviklingen af kvalitet og samarbejde. 

Praksisplanen er godkendt af Regionsrådet den 15. november 2016.

Læs Praksisplan for fodterapi 2017-2020 
Læs mere

Redaktør