​​​​

Praksisplan for fysioterapi

Praksisplan for fysioterapi er regionens, kommunernes, og de praktiserende fysioterapeuters redskab til planlægning, koordinering og udvikling af den fysioterapeutiske praksis i Region Hovedstaden.

Praksisplan for fysioterapi omhandler tilrettelæggelsen af tilbuddet om fysioterapi til borgere i Region Hovedstaden. Planen beskriver retningslinjerne for planlægningen af kapacitet, samt udviklingen af samarbejde og kvalitet i fysioterapipraksis.

Praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen og repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter. Den omfatter både almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Planen er udarbejdet på baggrund af overenskomsternes bestemmelser og i overensstemmelse med regionens øvrige sundhedsplanlægning.

Målet med praksisplanen 2015-2019 er at sikre:

  • Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren
  • Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med brugeren og det øvrige sundhedsvæsen
  • Udvikling af den faglige kvalitet i fysioterapipraksis

Praksisplanen angiver en række anbefalinger for arbejdet i planperioden. Hvert år udarbejdes en implementeringsplan der konkretiserer de anbefalinger der skal arbejdes med i det pågældende år.

Læs Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 er godkendt af Samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi den 22. juni 2015 og efterfølgende i regionsrådet den 15. september 2015. Godkendelsesprocessen i kommunerne i regionen sluttede den 16. oktober 2015.

Læs mere

Redaktør