Praksisplan for kiropraktik

​Praksisplan for kiropraktik sætter mål og retningslinjer for tilrettelæggelsen og udviklingen af den fremtidige kiropraktiske betjening i Region Hovedstaden

​​​​​​​​​

Praksisplanen beskriver hvordan en lige og ensartet adgang til kiropraktik sikres for borgerne i regionen, hvordan samarbejdet mellem kiropraktorerne og det øvrige sundhedsvæsen styrkes og hvordan der skal arbejdes med kvalitetsudvikling af tilbuddet.

Praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Region Hovedstaden og repræsentanter for de praktiserende kiropraktorer. Med praksisplanen ønsker parterne at  sikre at kiropraktorpraksis fortsat kan tilbyde høj kvalitet i behandlingen og samtidig følge med udviklingen som en velfungerende og integreret del af det sammenhængende sundhedsvæsen.

Visionerne for fremtidens kiropraktik i Region Hovedstaden er:

  • God og lige adgang til kiropraktorpraksis i hele regionen
  • Kiropraktorpraksis er en integreret del af sundhedsvæsenet, og indgår i forpligtende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på sammenhængende forløb
  • Kiropraktorpraksis bidrager til, at patienterne modtager og oplever ensartet høj faglig kvalitet i behandling og forebyggelse
  • Kiropraktorpraksis differentierer indsatsen i samarbejde med patienten ud fra dennes livsbetingelser, behov og ressourcer.

Praksisplanen giver en række anbefalinger for arbejdet i planperioden. Hvert år udarbejdes en implementeringsplan der konkretiserer de anbefalinger der skal arbejdes med i det pågældende år. Planen er udarbejdet på baggrund af overenskomstens bestemmelser og i overensstemmelse med regionens øvrige sundhedsplanlægning.

Læs Praksisplan for Kiropraktik 2017-2020 

Praksisplanen er godkendt af Regionsrådet den 13. juni 2017.

Læs mere

Redaktør