Praksisplan for psykologhjælp

Praksisplan for psykologhjælp sætter mål og rammer for planlægningen og udviklingen af Region Hovedstadens tilbud om psykologhjælp.

​​​​​​​​

Praksisplanen beskriver rammerne for hvordan tilbuddet om psykologhjælp til borgere i Region Hovedstaden skal tilrettelægges.

Planen omhandler hvordan en god og lige adgang til psykologhjælp sikres, hvordan samarbejdet mellem sektorerne i sundhedsvæsenet styrkes og hvordan der fremtidigt skal arbejdes med kvalitetsudvikling af psykologhjælp.

Praksisplanen arbejder med en række målsætninger og anbefalinger som der skal arbejdes med i den pågældende periode. De omhandler bl.a. den geografiske fordeling af praksis, ventetider, tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse, sammenhængende forløb og implementering af Den Danske Kvalitetsmodel.

Hvert år udarbejdes en implementeringsplan der konkretiserer de anbefalinger der skal arbejdes med i det pågældende år.

Praktiserende psykologer er selvstændige erhvervsdrivende, som fungerer i henhold til den overenskomst, som er aftalt mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykologforening.

Praksisplanen er udarbejdet i overensstemmelse med overenskomsten og regionens øvrige sundhedsplanlægning. Praksisplanen gælder for alle praktiserende psykologer i Region Hovedstaden, som virker under bestemmelserne i overenskomsten for psykologhjælp. Planen er godkendt af Regionsrådet den 17. december 2013.

Praksisplan for psykologhjælp 2014 - 2017 kan hentes i dokumentboksen. 

Ny praksisplan for psykologhjælp

Arbejdet med den kommende Praksisplan for psykologhjælp 2018-2021 pågår, og udkast til planen er i høring perioden 2. maj - 30. juni 2017. Du finder høringsudkastet og øvrigt høringsmateriale under Høringsmateriale til praksisplaner.

Den reviderede praksisplan for 2018-2021 og oversigt over ændringer som følge af høringen, vil blive lagt på hjemmesiden, når planen er endeligt godkendt af regionsrådet.

Læs mere

Redaktør