​​​​​​​​

Praksisplan for psykologhjælp

Praksisplan for psykologhjælp sætter mål og rammer for planlægningen og udviklingen af Region Hovedstadens tilbud om psykologhjælp.

Praksisplanen beskriver rammerne for hvordan tilbuddet om psykologhjælp til borgere i Region Hovedstaden skal tilrettelægges.

Planen omhandler hvordan en god og lige adgang til psykologhjælp sikres, hvordan samarbejdet mellem sektorerne i sundhedsvæsenet styrkes og hvordan der fremtidigt skal arbejdes med kvalitetsudvikling af psykologhjælp.

Praksisplanen opsætter en række målsætninger og anbefalinger som der skal arbejdes med i den pågældende periode. De omhandler bl.a. den geografiske fordeling af praksis, ventetider, tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse, kontakt mellem psykolog og almen praksis og implementering af Den Danske Kvalitetsmodel.

Praksisplanen gælder for alle praktiserende psykologer i Region Hovedstaden, som virker under overenskomsten for psykologhjælp, aftalt mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykologforening.

Praksisplan for psykologhjælp 2018-2021 er udarbejdet i overensstemmelse med overenskomsten og regionens øvrige sundhedsplanlægning.

Planen er godkendt af Regionsrådet den 19. december 2017.

Læs Praksisplan for psykloghjælp 2018-2021 
Læs rapporten "Resultater af spørgeundersøgelse blandt praktiserende psykologer i RegionH forår 2019"

Læs mere

Redaktør