Praksisplan for speciallægehjælp

Praksisplan for speciallægehjælp sætter rammen for tilrettelæggelsen af kapacitetsplanlægning, samt udvikling af kvalitet og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

​​​​​​

Praksisplanen omhandler tilrettelæggelse af tilbuddet om speciallægehjælp til borgere i Region Hovedstaden. Planen beskriver hvordan en lige og ensartet adgang til speciallægehjælp sikres, hvordan samarbejdet mellem sektorerne i sundhedsvæsenet styrkes og hvordan der fremtidigt skal arbejdes med kvalitetsudvikling af tilbuddene.

Praksisplanen er opdelt i tre hovedafsnit, som hver især beskriver de indsatser, der skal arbejdes med i planperioden for at opnå planens overordnede formål.

Kapacitetsafsnittet fokuserer særligt på bedre service i speciallægepraksis, herunder tilgængelighed og ventetider samt tilrettelæggelse af praksisstrukturen henimod større behandlingsenheder.

Afsnittet om samarbejde, fokuserer på speciallægepraksis som en integreret del af regionens samlede kapacitet på speciallægeområdet. Dels fokuseres der på opgavefordelingen mellem speciallægepraksis og det øvrige sundhedsvæsen, dels på indsatser der skal medvirke til at sikre sammenhængende og effektive patientforløb.

Afsnittet om kvalitet, fokuserer på indsatser for praktiserende speciallægers arbejde med kvalitetsudvikling inden for rammerne af den danske kvalitetsmodel. Det beskrives her, hvordan der skal arbejdes med anvendelse af kliniske retningslinjer, diagnosekodning og brug af data til udvikling, rationel medicinanvendelse, elektronisk kommunikation, samt udvikling af patientsikkerheden.

Kapacitetsplanen blev udarbejdet som optakt til den gældende Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 og skal derfor ses som supplement til den gældende praksisplan. ​

Desuden laves der hvert år en implementeringsplan for de anbefalinger der skal arbejdes med i det pågældende år. Formålet med implementeringsplanen er at udfolde og konkretisere planens anbefalinger yderligere.

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017, kapacitetsplan og implementeringsplan, kan hentes i dokumentboksen her på siden.

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 blev godkendt af regionsrådet i december 2013. ​

Praksisplan for speciallægehjælp 2018-2021

Praksisplan for speciallægehjælp 2018-2021 i høring frem til 1. juli 2018. Find høringsudkastet, samt øvrigt høringsmateriale, under 'Høringsmateriale til praksisplaner' nedenfor.

Redaktør