Praksisplan for speciallægehjælp

Praksisplan for speciallægehjælp sætter rammen for tilrettelæggelsen af kapacitetsplanlægning, samt udvikling af kvalitet og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

​​​​​​

Praksisplanen omhandler tilrettelæggelse af tilbuddet om speciallægehjælp til borgere i Region Hovedstaden. Praksisplanen gælder i perioden 2019-2022 og blev godkendt af regionsrådet i november 2018.

Praksisplanen er udarbejdet efter følgende overordnede målsætninger:

  • God og lige adgang til speciallægepraksis i hele regionen,
  • Speciallægepraksis indgår som en integreret del af sundhedsvæsenet og i forpligtende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på sammenhængende forløb,
  • Speciallægepraksis bidrager til, at patienterne modtager og oplever ensartet høj kvalitet i behandlingen,
  • Speciallægepraksis differentierer indsatsen i samarbejde med patienten ud fra dennes livsbetingelser, behov og ressourcer

Praksisplanen er opdelt i fire hovedafsnit, som hver især beskriver de indsatser, der arbejdes med i planperioden:

  • Kapacitet på speciallægeområdet
  • Modernisering
  • Speciallægepraksis i det sammenhængende sundhedsvæsen
  • Kvalitetsudvikling i speciallægepraksis

Læs mere

Redaktør