Hospitalsplan

Hospitalsplan 2025 udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden. I hospitalsplanen kan du læse om bl.a. udviklingstendenser i det regionale sundhedsvæsen, de enkelte hospitaler og opgavefordelingen imellem dem. 

Redaktør