Kræftplan

I Region Hovedstadens kræftplan kan du læse mere om regionens indsats på kræftområdet samt om planer og visioner for den fremtidige organisering og udvikling.

​​​​​​​​

Fokus på forløbet før og efter behandlingen

Region Hovedstaden har allerede gjort en stor indsats for at sikre højere kvalitet, kortere ventetid og sammenhæng i patientforløbet for kræftpatienter. Med den nye kræftplan styrkes indsatsen yderligere ved at sætte fokus på:

  • tidlig opsporing af kræftsygdomme

  • rehabilitering, senfølger og opfølgende kontroller

  • patientaspekt og sammenhængende forløb

  • palliation (smertelindring)

  • aktivitets- og kvalitetsmålinger

  • organisering af rammerne for kræftforskning

Regionsrådet har afsat 20 mio. kr. om året til styrelse af den palliative indsats, opgradering af lymfødembehandlingen (behandling af hævelser) og styrkelse af kommunikationen på området.

Læs kræftplan 2011

Redaktør