Psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019

​Den fortsatte udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden – psykiatriudvalgets treårsplan 2017 - 2019.

Regionsrådet godkendte den 16. august 2016 en treårsplan for den fortsatte udvikling af psykiatrien. Planen er udarbejdet af Psykiatriudvalget som led i budgetaftalen for 2016. 

Den politiske treårsplan indeholder principper og konkrete anbefalinger til den videre udvikling af psykiatrien, og planen sætter retning for de næste tre års udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden.

Her kan du læse psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019 


Redaktør