Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Alle skal med – Region Hovedstadens arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Regionsrådet har d. 22. juni 2021 godkendt oplægget ’Alle skal med – Region Hovedstadens arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen’. 

I oplægget præsenteres seks mål for, hvordan regionen vil arbejde for at tilbyde et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Region Hovedstaden vil arbejde for, at flere patienter kan tilbydes behandling hjemme med henblik på at få mere fleksible og målrettede behandlingsforløb. 

Samtidig peges der på, hvordan regionen kan være en endnu bedre samarbejdspart for kommuner og praksissektoren med henblik på at skabe mere sammenhæng i patientforløb.

Læs om regionens arbejde med nære og sammenhængende sundhedsvæsen her

Redaktør