​​​​​​​​​

Screeningsprogrammet for brystkræft

Programmet har skiftet navn fra Mammografiscreening til Brystkræftscreening. Nogle steder vil det gamle navn Mammografiscreening fremgå, f.eks. på skilte på hospitalerne.

Kvinder mellem 50 til 69 år vil hvert andet år (+/- tre måneder) blive inviteret til screening for brystkræft. Som kvinde bliver du første gang inviteret, når du er mellem 50 og 52 år og sidste gang, når du er mellem 68 og 69 år. Invitationen til brystkræftscreening sendes med e- post.

Kvinder som tidligere er opereret for brystkræft eller forstadier til brystkræft fortsætter med at modtage invitationer til screening for brystkræft til og med, de fylder 79 år.

En brystkræftscreening (mammografi) er en røntgenundersøgelse af brystet, der kan vise, om du har forandringer i brystet, der kan være tegn på brystkræft.

Du får automatisk tilsendt en invitation til brystkræftscreening. Du behøver altså ikke selv henvende dig for at blive indkaldt til undersøgelse. En screening er et frivilligt tilbud, som du til enhver tid kan framelde dig fra.

Hvis du mærker en knude i brystet, er det vigtigt, at du får den undersøgt hos din egen læge. Dette gælder også, selvom du lige har fået foretaget en screeningsundersøgelse.

Se folderen "Tilbud om screening for brystkræft" udgivet af Sundhedss​tyrelsen

Læs patienthåndbogen om Brystkræft på sundhed.dk 

Er du for nylig flyttet til Region Hovedstaden?

Hvis du er mellem 50 og 69 år og er flyttet til en kommune i Region Hovedstaden siden din sidste brystkræftscreening, opfordres du til at kontakte Sekretariatet for brystkræftscreening i Region Hovedstaden. Dette skyldes, at regionerne har forskellige procedurer for indkaldelse til brystkræftscreening, og sekretariatet kan derfor ikke se, hvornår du senest er blevet tilbudt en screening i den region, som du tidligere boede i. Ved at oplyse tidspunktet for din seneste screening, kan sekretariatet sikre, at du indkaldes rettidigt. Sekretariatet kan samtidig fortælle dig, hvornår du kan forvente at modtage en invitation til næste screening.

Læs også

Sådan foregår screeningen

Indkaldelse til yderligere undersøgelse

Fordele og ulemper ved brystkræftscreening

Ofte stillede spørgsmål og svar

Ændre tid, framelde, skifte sted


Redaktør