Fordele og ulemper ved tarmkræftscreening

​En rutineundersøgelse for kræft i tyk- og endetarm har både fordele og ulemper. Nedenfor kan du læse om det – og på den baggrund kan du veje fordele og ulemper op mod hinanden.

Kræft i tyk-og endetarm er en af de hyppigste kræftformer i Danmark med cirka 5.000 nye tilfælde om året. Hvert år dør cirka 2.000 personer af tyk- og endetarmskræft. Èn ud af 20 danskere får tarmkræft på et tidspunkt i livet, og risikoen stiger efter 50-års alderen.

Tyk- og endetarmskræft er en alvorlig sygdom. Jo tidligere kræften opdages, desto bedre er mulighederne for helbredelse. Symptomer på tarmkræft kan i begyndelsen minde om andre mere almindelige maveproblemer. Mærkbare symptomer viser sig ofte sent i sygdomsforløbet. Screeningen kan opdage tarmkræft i et tidligt stadie og inden at det har spredt sig. Tilbuddet bliver givet på baggrund af videnskabelige undersøgelser, der viser, at screeninger kan redde liv.

Der er både fordele og ulemper ved screening for tarmkræft, og det er kun dig selv, der kan vurdere, hvorvidt tilbuddet er noget for dig. Her kan du læse om fordele og ulemper ved en screeningsundersøgelse:

Fordele ved tarmkræftscreening

  • Bedre overlevelse: Hvis du bliver undersøgt regelmæssigt, er der større sikkerhed for, at du ikke udvikler tarmkræft. Hvis kræftsygdommen opdages tidligt, kan det forbedre chancerne for at overleve.

  • Bedre behandlingstilbud: Når sygdommen opdages tidligt og behandles i et tidligt stadie, er der større mulighed for at tilbyde en mildere og mere skånsom behandling.

Ulemper ved tarmkræftscreening

  • Overdiagnostik: Nogle af de polypper, der fjernes fra tarmen ved mistanke om kræft, ville muligvis aldrig have udviklet sig til tarmkræft, selvom man undlod operation.  

  • Falsk tryghed: Det er ikke alle tilfælde af tarmkræft eller forstadier hertil, der opdages ved screening. Søg altid læge, hvis du opdager blod i afføringen. Også selvom du for nylig har fået foretaget en tarmkræftscreeningsundersøgelse.

  • Falsk alarm: Hvis afføringsprøves viser spor efter blod, bliver borgeren indkaldt til en efterfølgende kikkertundersøgelse af tarmen.  I nogle tilfælde vil undersøgelsen vise, at tarmen er normal.

  • Ubehag ved undersøgelsen: Nogle borgere kan synes, at det er grænseoverskridende og ubehageligt at skulle tage en prøve af sin egen afføring.

  • Uro mens man venter: Selve undersøgelsen og venten på svar kan medføre frygt og uro. Det er forskelligt fra person til person, hvor meget uroen fylder.​

Redaktør