Fejlmelding på søvn- og respirationsudstyr fra Philips Respironics

​Philips Respironics har fejlmeldt visse apparater til behandling af søvnapnø og vejrtrækningssygdomme. De har fundet en risiko for, at støjdæmpende skum i de berørte apparater, under særlige omstændigheder, kan nedbrydes og frigøre skadelige partikler og kemikalier, der kan indåndes ved brug. Problemerne med skummet forekommer både i Danmark og resten af verden. 

​​​​​​​

​Udskiftning af apparater – vi holder dig løbende orienteret

Philips har tidligere meddelt, at udbedringen af fejlen på deres apparater ville begynde i løbet af september 2021. Denne tidsplan er forsinket og det forventes, at de første apparater vil blive udskiftet i januar 2022. Fordelingen vil ske efter lægefaglig vurdering, og du vil derfor blive kontaktet af din behandlende afdeling, når det er din tur til at få udskiftet dit apparat.

Philips oplyser, at den fortsatte udskiftning af apparatur vil strække sig over resten af 2022. Vi vil holde dig løbende orienteret her på Region Hovedstadens hjemmeside.

Fejlmelding af apparater

Phillips har vurderet af de fejlmeldte apparater kan give følgende symptomer: hovedpine, irritation, betændelsestilstand, vejrtrækningsbesvær, kvalme eller opkast og muligvis være​ kræftfremkaldende.

Vi har stor forståelse for den utryghed, der kan opstå hos dig, der benytter udstyret. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at den potentielle risiko ved brug af apparaturet indtil udskiftning, er lav. Lægemiddelstyrelsen anbefaler derfor, at danske patienter følger Philips anvisninger;

  • Du bør ikke stoppe brugen af dit apparat, før du har talt med din behandlende læge, da det i nogle tilfælde ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at stoppe behandlingen uden alternative behandlingsmuligheder. Lægen vil hjælpe dig med at vurdere den bedste behandling fremadrettet.
  • Hvis din læge vurderer, at du skal fortsætte med at bruge udstyret, bør du følge udstyrets brugsvejledning.
  • Er du bekymret eller har spørgsmål til din behandling, bør du kontakte den klinik, hvor du går til kontrol.
  • Din klinik står for at registrere dit apparat på Philips hjemmeside.
    Læs Lægemiddelstyrelsens information vedr. respirationsudstyr fra Philips Respironics.

​I et nylig forskningsstudie fra Canada blev der ikke fundet øget risiko for  kræft hos patienter i behandling med apparater fra Philips CPAP sammenlignet med andre leverandører. Generelt er der ikke øget kræftrisiko for patienter i behandling for ​søvnapnø sammenlignet med den øvrige befolkning. Der er samlet set således ikke påvist nogen øget forekomst af kræft med baggrund i behandling med Philips Respironics udstyr.

Mulighed for at kontakte Philips

Hvis du har spørgsmål til leveringsplaner eller det tekniske i dit apparat, har du mulighed for at kontakte Philips på følgende mailadresse:

​Kontakt til Region Hovedstaden

Hvis du ønsker at kontakte regionen, kan du skrive til enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet

Redaktør