Tidlig, sen og terminal fase

​Palliativ indsats tilrettelægges ud fra dine behov og med udgangspunkt i, at indsatsen også omfatter dine pårørende. En palliativ indsats er inddelt i tre faser: Tidlig, sen og terminal fase.

Tidlig fase

I den tidlige fase vil den lindrende indsats understøtte en livsforlængende behandling. Den tidlige fase kan vare år – og ved diagnosetidspunktet og den indledende behandling vil målet med den samlede indsats ofte være helbredelse. Det er vigtigt, at du som patient er lindret bedst muligt for at kunne leve så normalt et liv som muligt.

Sen fase

Den lindrende indsats fortsætter, mens den aktive sygdomsbehandling som regel er indstillet. Den sene fase kan vare måneder. Når den helbredende, sygdomsrettede behandling er ophørt, stilles der nye krav til fokus på lindring og livskvalitet.

Terminal fase (dage til uger)

I denne fase er det lægernes vurdering, at du som patient er uafvendeligt døende. Terminalerklæringen betyder samtidig, at der sættes yderligere stort fokus på at tilbyde al den hjælp, du behøver, både praktiske og i forhold til lindring af dine symptomer samt støtte til dine pårørende.

 

Samordningskonsulent Helle Høstrup, Rigshospitalet, fortæller om faserne i den palliative indsats - og dine muligheder som patient og pårørende i den svære situation. 

Se flere videoer og podcasts om palliation >

 

 

Redaktør