Fodterapi

Fodterapeuter behandler og forebygger fodlidelser. Her kan du se hvilke tilstande, der ydes tilskud til og finde din nærmeste behandler.

Hvad er fodterapi?

Nogle patientgrupper, som fx diabetes- og gigtpatienter, har behov for behandling eller forebyggelse af fodlidelser hos en fodterapeut. Fodterapeuter behandler og forebygger udviklingen af fodsår og misdannede negle. Fodterapeuten fremstiller desuden individuelle bøjler og indlæg, og vejleder i egenomsorg og korrekt fodtøj.

Hvem kan få tilskud?

Du kan, efter henvisning fra din e​gen læge​, få tilskud til behandling hos en fodterapeut, hvis du har en af følgende diagnoser:

  • Diabetes
  • Nedgroede tånegle
  • Arvæv efter strålebehandling
  • Svær leddegigt

Hvis du er lægehenvist med diabetes skal fodterapeuten hvert år foretage en vurdering af dine fødder, en såkaldt fodstatus.

For henvisning til fodterapi gælder, at henvisningen er gyldig, hvis fodterapeuten har hentet henvisningen fra henvisningshotellet senest 6 måneder efter, at den er udstedt fra lægen.

En henvisning gælder i 12 måneder.

Hvad ydes der tilskud til?

Hvis du har væsentlige fodproblemer, kan du få tilskud til enten 4, 9 eller ubegrænset antal behandlinger.

Hvis du ikke lider at væsentlige fodproblemer, har du ikke mulighed for at få tilskud til andet end fodstatus.

Ved nedgroede tånegle kan du højst få tilskud til behandler på op til 23 forskellige faktorer om året.

Ved arvæv efter strålebehandling eller ved svær leddegigt gives der tilskud til journaloptagelse ved behandlingsopstart, regelmæssig fodbehandling og forebyggende vejledning.

Desuden ydes der tilskud til individuelt fremstillede indlæg og aflastninger samt bøjlebehandling .

Beha​​ndling i eget hjem​

Din egen læge kan henvise til fodbehandling i dit eget hjem, hvis lægen vurderer, at din sundhedstilstand gør, at du ikke kan transporteres til klinikken.

Udbetaling af tilskud​

Tilskud til både gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer er betinget af, at behandlingen udføres af en fodterapeut, der har overenskomst med regionerne.

Fodterapeuten modregner tilskuddet på din regning, som derfor ikke skal refunderes af din hjemkommune.

Hvis du får helbredstillæg, fx som pensionist, skal du henvende dig til kommunen for at få udbetalt dette.

Valg af fodterapeut

Du kan frit vælge mellem fodterapeuter i hele landet. Bemærk, at fodterapeuten skal have overenskomst med regionerne, for at behandlingen er tilskudsberettiget.

Gå til Fin​d behan​​d​le​r på sundhed.dk og find fodterapeuter der har overenskomst med regionerne

Mere information:

Redaktør