​​​​

Fysioterapi

Her kan du læse om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi, henvisning og tilskud i praksissektoren.

​​Fysiot​​erapi og vederlagsfri fys​ioterapi​​​

Fysioterapi er behandlingsmetoder og aktiviteter, der påvirker kroppen og derved hjælper den enk​elte til at fungere bedst muligt, f.eks. ved at mindske/fjerne smerter og hævelser, øge bevægelighed i led, løsne fastlåste muskler og styrk​e svage muskler, øge kropsbev​​idsthed og kropsfunktion.

I fysioterapi indgår en række forskel​lige behandlingsteknikker med eller uden brug af apparatur. De fysioterapeutiske behandlinger bygger på viden om de neuromuskulære, biomekaniske og psykomotoriske sammenhænge i kroppen.

Fysioterapeuten foretager en relevant  fysioter​apeutisk undersøgelse. Herudfra tilrettelægges behandlingen individuelt efter den enkelte patients tilstand, problemer og behov i samarbejde med patienten og den henvisende læge.

Behandlinger kan alene udføres af autoriserede fysio​​terapeuter efter lægehenvisning som led i sygdomsbehandling.​

Henvisn​​​ingsk​riterier​​

Der kræves henvisning til personer​​ omfattet af gruppe 1 og 2-sikrede. Det er den praktiserende læge​, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en fysioterapeut.

For henvisning til fysioterapi gælder, at en henvisning fra lægen kun har gyldighed, hvis fysioterapeuten modtaget den senest 2 måneder efter, at den er udstedt fra lægen.

Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut med overenskomst, eller tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som kommunen eventuelt har etableret ved egne eller private institutioner. Desuden kan du i et vist omfang også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner, jf. de ministerielt fastsatte regler om patienternes valgmuligheder. ​

Tilskud til be​handlingen​

Fra det offentlige gives tils​kud til behandlingen, som udgør ca. 39% af det fulde honorar, det resterende beløb udgør patientandelen. Gruppe 1-sikrede skal benytte en fysioterapeut med overenskomst for at få tilskud.​​

Sæ​rligt for vederlagsfri fysioterapi​​

Det offentlige betaler for den udførte behandling i henh​old til overenskomsten (vederlagsfri for patienten). ​

Overenskomsten omfatter personer i henhold til Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vejledning og retningslinjer for vederlagsfri fysioterapi senest beskrevet i ”Vederlagsfri fysioterapi  til personer med

  1. Svært fysisk handicap
  2. Funktionsnedsætte​lse som følge af progressiv sygdom, Sundhedsstyrelsen 2008”​

For yderligere oplysninger henvises til bop​​ælskommunen.​

Valg​​ af fysioterapeut​

Du kan frit vælge mellem fysioterapeuter i hele landet og ligeledes et eventuelt kommunalt tilbud for så vidt angår vederlagsfri fysioterapi. Bemærk, at fysioterapeute​​​n skal have overenskomst med regionerne, for at behandlingen er tilskudsberettiget.

Til brug for patienternes valg af fysioterapeut skal region/kommunerne i regionen udarbejde en skriftlig fortegnelse over de praktiserende fysioterapeuter herunder adgangs- og indretningsmæssige forhold vedrørende kliniklokaler tilgodeser bevægelses-hæmmede patienter.

Find​ fysioterapeuter i Region Hovedstaden​​

Fortegnelse over hvilke fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsten er tilgængelig på www.sundhed.dk, hvor der ligeledes er oplysning om holdtræningsfaciliteter og evt.​​​ mulighed for bassintræning. 
Find​ en fysioterapeut på sundhed.dk

Mere in​fo​​​rmation:

Redaktør