​​

Psykologer

Om henvisning, tilskud og valg af psykolog.
​Psykolog er en beskyttet titel i Danmark. Det betyder, at kun personer, som er kandidater eller magistre i psykologi ved universiteterne, har ret til at kalde sig ‘psykolog’.

Psykologens primære arbejdsmetode er samtalen, eventuelt kombineret med brug af forskellige psykologiske metoder.

Psykologer kan autoriseres af Psykolognævnet. En autorisation gives til en kandidat i psykologi, som har gennemgået en nærmere be​​stemt praktisk uddannelse af 2 års varighed. Derefter kan psykologer blive godkendte specialister. Specialistuddannelsen forudsætter autorisation og er normeret til 3 år.

Henvis​ningskriterier ​​

Du kan efter samtale med din egen læge få en henvisning og dermed tilskud fra det offentlige til psykologhjælp.

En henvisning kan alene udstedes af alment praktiserende læger.
Læs mere om din egen læge

Henvisningen kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.

Bemærk, at du ikke automatisk kan få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser nedenfor. Din læge skal skønne, at du også befinder dig i en krise, som er udløst af det, som du har været ude for.

Tilskud til behandling​

Der gives tilskud til:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • ​pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer med let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 år og opefter
 • personer med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 år og opefter

Tilskuddet udgør 60 procent af psykologens honorar, og du kan højst få tilskud til 12 konsultationer.

Til personer omfattet af henvisningskategorien​ ”let til moderat depression fra 18 og opefter” eller "let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, mellem 18 og opefter" er der mulighed for genhenvisning til yderligere 12 behandlinger efter særlige kriterier,

Læs mere i Bilag 1 til Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren på Retsinformation.dk

Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 21 år

Er du i alderen fra 18 år til 21 år og henvist til psykologhjælp med angst og depression, er det muligt at få gratis psykologhjælp.

Der er indgået en tillægsaftale til overenskomst om psykologhjælp mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening om gratis psykologbehandling for unge i alderen 18 år til 21 år. Der er tale om en forsøgsordning, hvilket betyder, at regionerne for disse aldersgrupper vil betale det fulde honorar for behandlingen. Forsøgsordningen løber til og med 31. december 2021.

Valg af ​psykolog​

Du kan frit vælge mellem psykologer i hele landet.
Bemærk, at psykologen skal have overenskomst med regionerne, for at ​behandlingen er tilskudsberettiget.

Find psyk​​ologer i Region Hovedstaden​​

Find psykologer med eller uden overenskomst på sundhed.dk

Find psykologer med eller uden overenskomst på w​ww.psykologeridanmark.dk

Mere in​​formation:​​

Redaktør