Direkte adgang til fysioterapi uden henvisning i Ballerup og Frederikssund kommune

Fra 1. november 2020 til 1. november 2021 kan du som borger i Ballerup og Frederikssund kommune gå direkte til fysioterapi med tilskud uden en henvisning i din egen kommune. Det er en forsøgsordning, som vil blive evalueret efterfølgende. 

​Let og hurtigt i behandling

Det skal være let og hurtigt at komme i behandling, når du har brug for det. Ved at henvende dig direkte til en fysioterapeut, sparer du et besøg hos lægen for at få en henvisning. Erfaringer fra udlandet har vist, at direkte adgang til fysioterapi betyder, at patienterne bliver hurtigere raske og mere tilfredse med deres behandlingsforløb. 

Sådan benytter du tilbuddet

Bor du i Ballerup eller Frederikssund kommune, kan du indtil 1. november 2021 henvende dig direkte til en fysioterapeut i din bopælskommune, som har overenskomst med det offentlige. Fysioterapeuten vurderer dit behandlingsbehov, og om du har ret til behandling i fysioterapipraksis. Med dit samtykke giver fysioterapeuten din læge besked, så lægen ved, at du har opstartet et behandlingsforløb. Dette gøres, for at din læge kan have det samlede overblik over dit helbred og behandlingsforløb. 

Forsøgsordningen skal evalueres

Fysioterapeuten vil tilbyde dig at medvirke i et forskningsprojekt. Forskningsprojektet skal evaluere effekterne af ordningen med direkte adgang til fysioterapi med tilskud. Hvis du siger ja til at deltage, vil du blive bedt om at svare på nogle spørgeskemaer om dine symptomer og gener. Gribskov og Gladsaxe kommune fungerer som kontrolkommuner, og her vil du også blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojektet.

Læs mere om forskningsprojektet 

Redaktør