Forskningsprojekt skal evaluere direkte adgang til fysioterapi

​Region Hovedstaden gennemfører forsøget Direkte adgang til fysioterapi fra 1. november 2020 til 1. november 2021. I forsøget afprøves det blandt andet, om det giver bedre patientforløb, hvis du kan få offentligt tilskud til fysioterapi uden en henvisning. 

​Forsøget evalueres gennem et forskningsprojekt, der sammenligner patientforløb for borgere med og uden mulighed for at anvende direkte adgang til fysioterapi. Det er Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, der har ansvaret for forskningsprojektet. 

Patientforløbene for borgere i Ballerup og Frederikssund kommune, der har mulighed for at direkte adgang, bliver i forskningsprojektet sammenlignet med borgere i Gribskov og Gladsaxe kommune, hvor reglerne for adgang til fysioterapi er uændrede.

Det er altså lige vigtigt, at borgere i de fire kommuner deltager. Derfor inviteres alle borgere i de fire kommuner, der anvender almen fysioterapi i en klinik i bopælskommunen, til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om deres patientoplevelser. 

Resultaterne af undersøgelsen kan danne baggrund for beslutninger om patienternes adgang til i fremtiden at få offentligt tilskud til fysioterapi uden en henvisning fra lægen.

Det betyder deltagelse i forskningsprojektet for dig

Hvis du vælger at medvirke i forskningsprojektet, vil du i løbet af 6 måneder skulle besvare tre spørgeskemaer, der hver tager højst 10 minutter at udfylde.

Alle oplysninger om dig i forbindelse med forskningsprojektet og i spørgeskemaundersøgelserne bliver behandlet fortroligt og anonymiseret.

Din deltagelse i forskningsprojektet har ingen betydning for den behandling, du vil modtage hos fysioterapeuterne. Fysioterapeuternes rolle er udelukkende at invitere patienter i klinikken til at deltage i projektet, og de har ikke adgang til din besvarelse af spørgeskemaet. 

Redaktør