Din egen læge (praktiserende læge)

Din læge kan hjælpe dig i tilfælde af sygdom og visse mindre skader. Desuden kan din læge henvise dig til yderligere behandling eller undersøgelse.

Undersøgelse, sa​​mtale, t​​​elefonisk hjælp, sygebesøg​

​​Du kan bestille tid til en undersøgelse eller personlig samtale hos din læge. Du kan også få telefonisk lægehjælp til f.eks. receptfornyelse. I særlige tilfælde kan lægen komme på sygebesøg i dit hjem.​

Læge​​ns n​avn og adresse fremgår a​f dit sundhedskort

Din læges navn, adresse og telefonnummer kan du finde på dit sundhedskort.

Læs mere om sundhedskortet på sundhed.dk

Behandling elle​r henvisni​ng​

Efter at have diagnosticeret din sygdom eller skade, kan lægen sætte dig i behand​ling eller henvise dig til praktiserende speciallæger, et hospital eller anden behandling.

Din læ​ge kan f.eks. hjælpe dig ved:​

  • Almindelig sygdom
  • Akut opstået sygdom
  • Mindre skader
  • Receptfornyelse
  • Lægeerklæringer

Elektronisk​ kom​munikation​​

Du kan på din læges hjemmeside benytte elektronisk kommunikation, herunder tidsbestilling, receptfornyelse og email-konsultation.

Find din læges hjemmesiden på sundhed.dk under find behandler

Åbn​​ingstid hos egen læge

Din læge har åbent i dagtimerne. En gang om ugen holder din læge desuden åbent for aftenkonsultation. I tilfælde af akut sygdom kan du komme til konsultation samme dag.

Uden for din egen læges åbningstid​

Ring 1813, hvis du bliver pludselig syg, og har brug for hjælp uden for din egen læges åbningstid. Akuttelefonen 1813 har åbent døgnet rundt. 
De kan fx henvise dig til en akutmodtagelse/-klinik eller sende en læge hjem til dig.

Læs mere om akuttelefonen 1813
Ring altid 1-1-2 ved livstruende akut sygdom eller skade.

Lægeski​​​​ft​​

Vil du skifte læge, skal d​u henvende dig til din kommune eller udfylde en blanket på borger.dk eller på din kommunes hjemmeside. ​

Læs​ mere:​​​​

Redaktør