​​​

Speciallæger

Indenfor speciallæger er der 17 underspecialer som fx hudlæger, gynækologer, intern medicin, kirurger m.fl. Lægerne er specialiseret i deres område, således at du som borger bliver hjulpet bedst.

Speciallæ​ger ​

Sikringsgruppe 1: 

Regionen yder vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, når behandlingen sker efter henvisning fra den alment praktiserende læge.

Sikringsgru​ppe 2:

Til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 2, ydes der tilskud til praktiserende speciallæge med samme beløb, som afholdes for tilsvarende lægehjælp til personer i sikringsgruppe 1. Der kræves ingen henvisning, men en del af honoraret betales af patienten selv.

Særligt om r​​​øntgenundersøgelser

Vær opmærksom på, at der i forhold til røntgenundersøgelser skal foreligge en henvisning for alle patienter herunder også patienter omfattet af sikringsgruppe 2 for at radiologen kan vurdere berettigelsen af røntgenundersøgelsen i forhold til strålerisikoen.

Henvisning​skriterier

Det er den alment praktiserende læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge.
Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med at du bestiller tid hos speciallægen.

Bemærk, at øjenlæger og - øre-, næse- og halslæger er undtaget herfor. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden en henvisning. 

Valg af speciallæ​ge

Ofte vil den henvisende læge foreslå en speciallægeklinik, men dette er kun vejledende. Det er en patientrettighed frit at kunne vælge den speciallæge, som man ønsker, og der er dermed mulighed for bl.a. at søge hen til klinikken med den korteste ventetid. Du kan også frit vælge blandt landets speciallæger.

Du kan også vælge en speciallæge uden overenskomst med det offentlige, men så skal du selv betale for behandlingen.

Bemærk, i de tilfælde der er tale om lokalaftaler om særlige behandlinger (se efterfølgende afsnit) er det et krav, at behandlingen foregår hos en speciallæge i ens bopælsregion.

Særlige behand​​linger

Region Hovedstaden har indgået en række lokalaftaler med enkelte eller grupper af praktiserende speciallæger om at udføre særlige behandlinger. Særlige behandlinger kan fx være sterilisation af mand.

Se en oversigt over hvilke behandlinger der tilbydes, og og hvilke speciallæger, der er tilsluttet de enkelte aftaler på Sundhed.dk.​

Find specia​llæger i Region Hovedstaden

Gå til Find Behandler på sundhed.dk.

Mere informa​tion:

Redaktør