Tilskudstandpleje til kræftpatienter og patienter med Sjögrens Syndrom

Der gives særligt tilskud til kræftpatienter og patienter med Sjögrens Syndrom. Læs mere om ansøgning til tilskud her.
​Tils​​kud til kræftpatienter​

Regionen skal yde et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der enten på grund af strålebehandling i hoved- eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Tilskud ti​l patienter med Sjögrens Syndro​​m 

Derudover skal regionen yde et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjögrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Ansøgnin​​gspr​o​​​ceduren 

Proceduren fremgår af Vejledning i ansøgnin​g efter § 166 og der anvendes ansøgningsskema.

Mere informa​tion og ansøgningss​kema:​​​​
Gå til tilskudstandple​​je på Afdelingen for kæbekirurgi, Rigshospitalet

Redaktør