Behandling af Kræftsygdomme

På denne side kan du læse mere om, hvilke muligheder du har, hvis du har en kræftsygdom. ​

​I Danmark får ca. hver tredje dansker en kræftsygdom. Hvis du har mistanke om kræft, er det vigtigt, at du går til din egen læge. Hvis lægen har mistanke om, at du kan have en kræftsygdom, skal du henvises til et pakkeforløb. Forløbet indledes med en række undersøgelser, der kan vise, om du har kræft. Det er derfor ikke sikkert, at du har kræft, hvis du bliver henvist til et pakkeforløb.

Pakkeforløb for kræft

Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte undersøgelser og behandlinger er tilrettelagt med faste krav til tidspunkter og indhold. I et pakkeforløb er undersøgelser og behandling planlagt som ét forløb, der giver patienten et overblik over, hvad man skal igennem og hvor lang tid det tager.

Formålet med pakkeforløbene for kræft er at tilbyde patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft et hurtigt udrednings- og behandlingsforløb – uden unødig ventetid.

Retningslinjerne og tidsfristerne i pakkeforløbene gælder i hele landet. Undersøgelser og behandling foregår derfor på samme måde og inden for de samme tidsfrister, uanset hvor i landet man er patient.

Det er ikke alle kræftpatienter, der kan følge et pakkeforløb fra start til slut. I nogen tilfælde er der behov et særligt tilrettelagt forløb, f.eks. hvis der skal tages højde for en anden sygdom. 

Læs mere om pakkeforløb for kræft

Udredning og behandling

Kræft er mange forskellige sygdomme, og derfor får alle kræftpatienter heller ikke den samme behandling. Det afhænger af kræftformen, hvilken type behandling patienten tilbydes. Operation, strålebehandling og kemoterapi er de mest almindelige former for kræftbehandling, og det er almindeligt at få flere former for behandling. Desuden bliver patienterne tilbudt rehabilitering, herunder fysisk træning og andre tilbud, som kan hjælpe patienten til at få en normal hverdag og forebygge yderligere kræftsygdom. Rehabiliteringen kan foregå sideløbende med undersøgelse og behandling eller efter endt behandling.

Læs mere om behandlingsformerne for kræft

Ved uhelbredelig, livstruende kræftsygdom tilbydes lindrende pleje (palliation), hvor de sundhedsprofessionelle har et blik for det hele menneske for at afhjælpe lidelse af både fysisk, psykisk, social og åndelig karakter.

Find behandlingssteder for kræft i Region Hovedstaden og i resten af landet

Ventetider og behandlingsgaranti

Hvis du har fået kræft, kan det være rart at få overblik over, hvor lang ventetid der er på at komme i behandling, herunder operation, strålebehandling og kemoterapi, og hvad dine rettigheder er i den forbindelse.

Læs mere om sygehusvalg i Region Hovedstaden

Læs mere om ventetider og behandlingsgaranti

Redaktør