Hjertesvigt (hjerteinsufficiens)

​Udredning og behandling af Hjertesvigt (hjerteinsufficiens)​

​Udredning

Udredning for hjertesvigt foregår på de kardiologiske eller medicinske afdelinger på alle hospitaler i Region Hovedstaden:

Eventuel yderligere udredning i form af hjerte-CT eller undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG) foregår på:

Hjerte-CT:

KAG (koronarangiografi):

Behandling

Ballonudvidelse, som oftest foretages samtidig med KAG:

Pacemaker:

Bypass-operation:

Opfølgning (kontrol og efterbehandling)

Hjerterehabilitering foregår på alle hospitaler i Region Hovedstaden – undtaget Rigshospitalet. Rehabilitering efter indlæggelse på Rigshospitalet varetages på lokalhospital uanset, hvor evt. ballonudvidelse eller bypass-​operation er udført.

Eventuel specifik pacemakerkontrol foregår enten på Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital eller Rigshospitalet.

Flere informationer

Sundhedsstyrelsen: Pakkeforløb på hjerteområdet: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/hjertesygdomme/pakkeforloeb

Sundhed.dk: Hjertesygdomme – pakkeforløb: https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/pakkeforloeb/patientforloeb-hjerte/

Hjerteforeningen: Hjertepakker:
http://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/hjertepakker/

Hjerteforeningen: Hjerte-kar-sygdomme:
http://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/hjerte-kar-sygdomme/

Redaktør