Hvad er en kræftpakke?

Formål

Formålet med pakkeforløb er at tilbyde et hurtigt undersøgelsesforløb og behandling. Det skal forbedre livskvaliteten og prognosen. 

Pakkeforløbet er sammensat, så patienten på forhånd ved, hvilke undersøgelser og behandlinger, der skal gennemføres. Det giver patienten et hurtigt overblik over, hvad man skal igennem, og hvor lang tid det tager.  

Pakkeforløbet sikrer også, at patienten og pårørende løbende modtager klar information om resultater og den videre behandling. 

​Fagligt optimale pakkeforløb for forskellige kræftformer

Et pakkeforløb beskriver et standard udrednings- og behandlingsforløb for en kræftform. Det gælder:

Hvilke undersøgelser og behandlinger, der indgår i forløbet
Hvor længe udredning og ventetid på behandling bør tage
Hvordan informatio​nen gives til patient og pårørende
Målepunkter for opfølgning på de enkelte forløb

Nogle gange er der brug for et særligt tilrettelagt forløb

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan der være forskellige årsager til. For eksempel hvis der skal tages højde for en anden sygdom, eller det viste sig, at der ikke var kræft. 

Forløbstiderne er servicemål. Lovgivningen om de maksimale ventetider for kræftpatienter er fortsat gældende.

Redaktør