Hjertesvigt

Basisbehandling​​​​

Ved hjertesvigt bruges blodtrykssænkende medicin i form af en ACE-hæmmer til at mindske symptomerne. Enalapril ​eller ramipril anbefales. Losartan kan anvendes, hvis man får bivirkninger (fx hoste) af ACE-​hæmmer.

Den vanddrivende medicin spironolacton mindsker dødelighed ved hjertesvigt hos personer med svær hjertesvigt, når det tages i kombination med en ACE-hæmmer. En anden vanddrivende medicin, furosemid, bruges til at mindske symptomer på grund af væske i kroppen. 

Supplerende behandling

Hjertemedicin af typen beta-blokkere kan bruges, hvis behandling med ACE-hæmmere og vanddrivende medicin ikke er nok. Som beta-blokker vælges fx ​carvedilol eller metoprolol (depotpræparat), da de mindsker risikoen for forværring af sygdommen og øger overlevelsen. Stofferne er lige gode.

Anbefalet medicin*  

ACE-hæmmer 

  • Enalapril
  • Ramipril  

Vanddrivende 

  • Spironolacton (fx Spirix)
  • Furosemid  

Betablokkere 

  • Metoprolol depottabletter (fx Selo-zok) 
  • Carvedilol

* Den anbefalede medicin er angivet med navnet på det virksomme indholdsstof først. Derefter kan der i en parentes være angivet et eksempel på et handelsnavn, hvis der ikke findes en medicin, hvor handelsnavnet er mage til navnet på det virksomme indholdsstof. Der kan findes flere handelsnavne med det samme virksomme stof. Navnene kan du finde på www.medicinpriser.dk ved at skrive det virksomme stof i søgefeltet.

Prisen på medicin kan skifte hver 14. dag. Apoteket oplyser om det til enhver tid billigste handelsnavn i en medicingruppe. Priser kan også ses på www.medicinpriser.dk.

Hvis du får medicin, som ikke er på Medicinlisten

Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Det kan fx skyldes, at du bruger anden medicin, er gravid eller lider af en sygdom, hvor den foreslåede medicin ikke må bruges. Det kan også skyldes praktiske årsager, som fx hvor tit medicinen skal tages. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.

 

Siden er sidst revurderet den 1. juni 2016 © Medicinfunktionen, Region Hovedstaden

Redaktør