Hvad er telemedicin?

Telemedicin kan kort defineres ved digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser leveret over afstand.

Behandling i eget hjem​​​

I praksis betyder det, at i stedet for ambulant kontrol eller indlæggelse på hospitalet kan patienten blive i eget hjem og blive behandlet. Det betyder også, at sundhedsfagligt personale kan samarbejde på tværs af sektorer.

Behandling over afstand​​​​

Telemedicin gør det muligt at fjernmonitorere patienten, at gennemføre diagnostik og behandling samt rådgive over kortere og længere afstande. Patientens egne målinger og observationer vil aktivt kunne inddrages i behandlingen.

Patient empowerment​​​

Telemedicin kan derfor blive redskabet, der understøtter og fastholder patienten i at håndtere egen sygdom, styrke trygheden og livskvaliteten og holde patienten længere i eget hjem. Telemedicin vil bidrage til, at patienten oplever involvering og hermed understøtte patient empowerment samt patientens mulighed for egenomsorg.

​Understøtte patientforløb​​

Telemedicin kan bidrage til større effektivitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet, hvis det bruges til at integrere arbejdsgange og patientforløb på tværs af sektorerne. Ved at dele og genbruge viden om patienten kan der skabes bedre sammenhæng og kvalitet i patientforløbene.

Flydende informationsdeling​​

Patientinformationer, sundhedsfaglig viden og generel kommunikation kan med telemedicin flyde bedre, mere frit og effektivt mellem hospitaler, kommuner og primærsektor. Dette vil styrke den tværsektorielle videndeling og koordinering, som er en vigtig forudsætning for det nødvendige samarbejde omkring patientforløb.


Redaktør