Behandling af hjertesygdomme

​På denne side, kan du læse om hvilke muligheder du har, hvis du lider af en hjertesygdom

I Danmark lever ca. en halv million voksne danskere med en hjertesygdom. Hvis du har mistanke om hjertesygdom, er det vigtigt, at du går til din læge. Din læge vil foretage en indledende vurdering af, om du har en hjertesygdom, og vil ved behov henvise dig til undersøgelse hos en praktiserende speciallæge med speciale i hjertesygdomme eller på en hjerteafdeling på et hospital.

Medicin, operation og rehabilitering

Du kan få tilbudt medicin eller eventuelt operation, afhængigt af, hvilken hjertesygdom du har. Desuden bliver du tilbudt rehabilitering. Rehabilitering er typisk fysisk træning og andre tilbud, som kan hjælpe dig til at få en normal hverdag og forebygge yderligere hjertesygdom. Rehabiliteringen kan foregå sideløbende med undersøgelse og behandling eller efter endt behandling.

Palliation

Ved uhelbredelig, livstruende hjertesygdom tilbydes lindrende pleje (palliation), hvor de sundhedsprofessionelle har et blik for det hele menneske for at afhjælpe lidelse af både fysisk, psykisk, social og åndelig karakter.

Læs mere om din rettigheder til udredning og behandling

På hospitalernes hjemmesider kan du se, hvor de forskellige typer af hjertesygdomme udredes og behandles.

Redaktør