Mobillab - Prøvetagning i hjemmet

​Mobillab er prøvetagning på borgere i eget hjem eller på plejehjem. Mobillab rekvireres af din læge.​

Din læge kan rekvirere blodprøver og EKG til at blive taget i dit hjem/på dit plejehjem, hvis du ellers skulle have liggende transport eller transport med ledsagelse af en sundhedsfaglig person til hospitalet/filialen eller egen læge med det ene formål at få taget en blodprøve eller et EKG. 

Din læge kan derudover bruge mobillaboratoriet, hvis lægen selv anvender besøg i hjemmet i relation til diagnostik og behandling af dig.

Hvis du har spørgsmål vedrørende tidspunktet for prøvetageningen, kan du kontakte Logistik og Forsyning, som planlægger ruterne. Kontakt Logistik og Forsyning på telefon: 38 66 69 00 (tast 3, "byforretninger").

Hvis du har andre spørgsmål til blodprøvetagning, skal du kontakte din egen læge.Redaktør